Bank i Klient: Polacy coraz skuteczniejsi w rywalizacji o środki z EFSI

BANK 2018/07

Polski sektor małych i średnich firm znakomicie wykorzystuje środki przeznaczone na wspieranie rozwoju, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Od początku 2016 r. liczba projektów realizowanych przez podmioty z segmentu MŚP przy finansowym współudziale EFIS osiągnęła imponującą liczbę 10 500 przedsięwzięć. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła na koniec marca 2018 r. 2,03 mld zł.

Polski sektor małych i średnich firm znakomicie wykorzystuje środki przeznaczone na wspieranie rozwoju, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Od początku 2016 r. liczba projektów realizowanych przez podmioty z segmentu MŚP przy finansowym współudziale EFIS osiągnęła imponującą liczbę 10 500 przedsięwzięć. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła na koniec marca 2018 r. 2,03 mld zł.

Karol Czajka

–Tak doskonały wynik nie tylko przekłada się na rozwój polskiej gospodarki, ale również znacząco wspiera proces przechodzenia od dominującego w ostatnich perspektywach finansowania grantowego ku równie istotnym dla rozwoju gospodarczego instrumentom zwrotnym. W naszym wspólnym interesie leży, aby coraz więcej inwestycji było finansowanych w ten właśnie sposób – podkreślił Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Sukcesywne zwiększanie puli środków na gwarancje i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się również wydatnie do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych przez podmioty funkcjonujące w tym segmencie rynku. – Inwestycje w innowacje są niezwykle trudne i ryzykowne, dostarczanie odpowiednich instrumentów, które ułatwią podejmowanie tego typu ryzykownych decyzji przez polskie firmy stanowi jeden z naszych głównych celów – zadeklarowała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, a także polski rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej.

KPK działający przy Związku Banków Polskich we współpracy z PARP pod egidą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ułatwia przedsiębiorcom w Polsce dostęp do preferencyjnego finansowania Unii Europejskiej. Wspiera instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych UE.

200 mln euro dla odważnych

Największym programem ramowym w obecnej perspektywie UE, dedykowanym w całości wspieraniu przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym oraz inicjatyw badawczo-rozwojowych jest Horyzont 2020. Na jego realizację zagwarantowano niebagatelną kwotę około 80 mld euro. – To narzędzie, które w naszej opinii pozwoli zrealizować rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z celów wskazanych w tym dokumencie jest reindustrializacja oparta na innowacyjnych przemysłach i inwestycjach. Te działania mogą stać się realne jedynie wówczas, kiedy będziemy w stanie desygnować na innowacje odpowiednio wysokie środki – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.

Pośród instrumentów finansowych dostępnych w ramach programu Horyzont 2020 znajduje się również oferta dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom. InnovFin SMEG (Small & Medium Enterprises Guarantee) pozwala na udzielanie gwarancji instytucjom oferującym finansowanie zwrotne innowacyjnym firmom z segmentu MŚP oraz tzw. małym midcap – przedsiębiorstwom poniżej 500 zatrudnionych. Wśród pośredników finansowych InnovFin SMEG znaleźć się mogą zarówno banki i instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, jak i podmioty zarządzające funduszami inwestycyjnymi. 28 maja br. na polskim rynku w gronie tym po raz pierwszy zadebiutował dom maklerski. – Na rynek dystrybucji środków publicznych wchodzi całkiem nowy typ instytucji finansowej – zauważył Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Umowa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: