Bank i Klient: Polacy coraz skuteczniejsi w rywalizacji o środki z EFSI

BANK 2018/07

Polski sektor małych i średnich firm znakomicie wykorzystuje środki przeznaczone na wspieranie rozwoju, dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Od początku 2016 r. liczba projektów realizowanych przez podmioty z segmentu MŚP przy finansowym współudziale EFIS osiągnęła imponującą liczbę 10 500 przedsięwzięć. Łączna wartość podpisanych umów wyniosła na koniec marca 2018 r. 2,03 mld zł.

Karol Czajka

–Tak doskonały wynik nie tylko przekłada się na rozwój polskiej gospodarki, ale również znacząco wspiera proces przechodzenia od dominującego w ostatnich perspektywach finansowania grantowego ku równie istotnym dla rozwoju gospodarczego instrumentom zwrotnym. W naszym wspólnym interesie leży, aby coraz więcej inwestycji było finansowanych w ten właśnie sposób – podkreślił Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Sukcesywne zwiększanie puli środków na gwarancje i poręczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się również wydatnie do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych przez podmioty funkcjonujące w tym segmencie rynku. – Inwestycje w innowacje są niezwykle trudne i ryzykowne, dostarczanie odpowiednich instrumentów, które ułatwią podejmowanie tego typu ryzykownych decyzji przez polskie firmy stanowi jeden z naszych głównych celó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: