Bank i Klient: Polisa z banku

BANK 2014/02

Banki powinny nawiązywać ściślejszą współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi. I sprzedawać ich produkty. To może być dla nich dodatkowe i niebagatelne źródło dochodu.

KATARZYNA KASZTELAN-PRZYBYLSKA

Z iloma zatem ubezpieczycielami winny współpracować banki? Moim zdaniem z tyloma, z iloma to konieczne – aby po zdiagnozowaniu potrzeb ubezpieczeniowych w konkretnym segmencie klienta mogły odpowiedzieć przynajmniej na jego podstawowe potrzeby. Z danych pokazujących miejsce Polski w rankingu składki per capita (wykres 2 i 3), wynika że każdy ubezpieczyciel może znaleźć swoje miejsce tak w banku, jak i na rynku. Dobre rozeznanie potencjału tego ostatniego pozwala na odejście od walki ceną i konkurowanie pomysłem oraz wartością i specjalistyczną wiedzą, którą każda ze stron ma do zaoferowania drugiej. Przemawia za tym kilka argumentów:

  • niska składka z ubezpieczeń na mieszkańca Polski może oznaczać zbyt słaby dostęp do produktów i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: