Bank i Klient: Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform

BANK 2015/03

Jak wynika z badania przeprowadzonego podczas V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, według przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej w firmach za podatki i finanse, polski system podatkowy zasługuje zaledwie na ocenę mierną z plusem (2,4 w pięciostopniowej skali). Praktycy żądają gruntownych zmian, które uprościłyby system podatkowy i uczyniłyby go bardziej przyjaznym podatnikom. Do najważniejszych postulatów należą ujednolicenie stawek VAT, zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach i ograniczenie daleko idącej swobody w interpretowaniu przepisów przez organy podatkowe.

Jak wynika z badania przeprowadzonego podczas V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, według przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej w firmach za podatki i finanse, polski system podatkowy zasługuje zaledwie na ocenę mierną z plusem (2,4 w pięciostopniowej skali). Praktycy żądają gruntownych zmian, które uprościłyby system podatkowy i uczyniłyby go bardziej przyjaznym podatnikom. Do najważniejszych postulatów należą ujednolicenie stawek VAT, zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach i ograniczenie daleko idącej swobody w interpretowaniu przepisów przez organy podatkowe.

Słaba ocena polskiego systemu podatkowego

Po raz kolejny o ocenę polskiego systemu podatkowego zapytani zostali uczestnicy Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, czyli przedstawiciele kadry zarządzającej, dyrektorzy finansowi, główni księgowi i szefowie sprawozdawczości finansowej z przedsiębiorstw z różnych branż. Ich zdaniem system podatkowy w Polsce pozostawia wiele do życzenia. I choć w stosunku do zeszłorocznego badania średnia ocena nieznacznie się poprawiła, wciąż nie jest ona wysoka (2,4 w pięciostopniowej skali, rok temu – 2,3). Respondenci najgorzej ocenili stabilność przepisów podatkowych – aż 71% ankietowanych oceniło ją słabo lub bardzo słabo (średnia ocena – 2,1). Najczęściej chwalono zaś możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym (odpowiednio 12% i 10% respondentów).

Ujednolicenie stawek VAT jest najczęściej wymienianym postulatem

Zgodnie z wynikami badania KPMG, najważniejszą z sugerowanych przez respondentów zmian, które należałoby uwzględ2015nić w polskim systemie podatkowym, jest ujednolicenie stawek VAT (19% respondentów).

Bez wątpienia wprowadzenie jednej stawki VAT mogłoby istotnie uprościć system podatkowy, zwiększyć równość i zdrową konkurencyjność podmiotów na rynku, a także zmniejszyć uciążliwość administracyjną. Istnieją kraje, w których z powodzeniem funkcjonuje jedna stawka VAT. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie byłoby korzystne. Jedynym mankamentem takiej zmiany są koszty społeczne nieuniknionego podwyższenia stawki na towary i usługi wrażliwe, takie jak np. żywność. Dlatego raczej oczekiwałbym stopniowego zmniejszania różnicy pomiędzy stawkami i dopiero w kolejnym etapie wprowadzenie jednej stawki VAT. Szybko to się jednak nie stanie – tłumaczy Tomasz Grunwald, partner i szef zespołu ds. VAT w KPMG w Polsce.

Na drugim miejscu wśród postulatów ankietowanych znalazło się uproszczenie systemu podatkowego poprzez zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach (15%). Nieco ponad 10% badanych chciałoby przede wszystkim ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: