Bank i Klient: Pomiędzy teorią a rzeczywistością

BANK 2012/09

Zasady dobrych praktyk bankowych nie są nową instytucją na gruncie polskiej bankowości. Wraz z popularyzacją koncepcji corporate governance (tzw. ładu korporacyjnego) wśród polskich spółek coraz większą wagę zaczęto przykładać do roli etyki i właściwego zarządzania w prowadzeniu konkretnej działalności gospodarczej. Z uwagi na istotną rolę banków w obrocie gospodarczym konieczne stało się wypracowanie kanonu zasad wzmacniających zaufanie klientów i inwestorów do instytucji finansowych.

Beata Paxford

Zasady dobrych praktyk ogólnie określa się mianem soft law, czyli pewnego rodzaju zaleceń, rekomendacji. Ich celem jest udzielenie wskazówek czy wytycznych do postępowania bez sankcji prawnych. Zadaniem soft law jest wypracowanie pewnych mechanizmów działania nie w drodze zmiany czy wprowadzenia nowych przepisów prawnych, ale raczej wpływania na świadomość adresata zalecenia. W przypadku rynku bankowego takimi normami są zasady dobrych praktyk wprowadzone na poziomie światowym, europejskim i polskim.

Co mówi kanon?

W Polsce dużą rolę w upowszechnianiu koncepcji dobrych praktyk bankowych odegrał Związek Banków Polskich. ZBP zrzeszający banki komercyjne, a także spółdzielcze doskonale znał (i zna) problemy i bolączki polskiego sektora ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: