Bank i Klient: Pożyczanie ciągle w modzie

BANK 2017/02

Powoli możemy już zacząć oceniać to, co się wydarzyło z kredytami po wprowadzeniu podatku bankowego. Jak dotychczas nie widać spadku kredytowania gospodarki przez banki, a w większości tych, których akcje notowane są na giełdzie, portfel kredytowy zwiększał się.

Grzegorz Elaniuk

Istotne znaczenie dla tego wzrostu mają zarówno czynniki popytowe, jak i kosztowe. Dynamika rozwoju gospodarczego i większe dochody ludności dodatnio wpływają na popyt na kredyty. Z drugiej strony, do pożyczania zachęcają niskie nominalne stopy procentowe. Również same banki, nie obserwując silniejszych negatywnych zmian struktury jakościowej swoich portfeli, starają się, aby ich polityki kredytowe były liberalne.

Firmy czy osoby prywatne

Przed rokiem zaproponowaliśmy wprowadzenie zasady podziału na banki detaliczne, uniwersalne i korporacyjne. Dziś w podmiotowej strukturze ich portfeli nie widać znaczących zmian. Te same co przed rokiem banki mają ponad 70% udziału kredytów dla klienta indywidualnego, czyli według naszej definicji można je ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: