Bank i Klient: Praktyczna wiedza na najwyższym poziomie

BANK 2011/01

Rynek instrumentów pochodnych, choć nie najmłodszy, to najdynamiczniej rozwijający się segment rynku finansowego. Nic dziwnego, że przygotowany przez Związek Banków Polskich kongres "Wybrane zagadnienia rynku instrumentów pochodnych z polskiej oraz europejskiej perspektywy" spotkał się z dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych ekspertów zarządzających ryzykiem rynkowym.

Rynek instrumentów pochodnych, choć nie najmłodszy, to najdynamiczniej rozwijający się segment rynku finansowego. Nic dziwnego, że przygotowany przez Związek Banków Polskich kongres "Wybrane zagadnienia rynku instrumentów pochodnych z polskiej oraz europejskiej perspektywy" spotkał się z dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych ekspertów zarządzających ryzykiem rynkowym.

Sławomir Dolecki

Specjaliści z zakresu rynków finansowych dyskutowali podczas tematycznych paneli o uwarunkowaniu rozwojowych rynku instrumentów pochodnych w Polsce w świetle zmieniającego się polskiego i zagranicznego prawa. Zwłaszcza dużo uwagi poświęcono nowej rekomendacji ZBP dotyczącej zasad zawierania transakcji pochodnych, którą po raz pierwszy zaprezentowano publicznie.

Punkt widzenia eksperta ds. transakcji na rynkach kapitałowych, w szczególności w instrumentach pochodnych oraz sekurytyzacji prezentował podczas konferencji radca prawny Allen & Overy A. Pędzich. Ma w tym duże doświadczenie, ponieważ doradzał większości krajowych i międzynarodowych banków działających w Polsce w kwestiach związanych z transakcjami derywatowymi, a także w zakresie handlu emisjami.

Eksperci wypowiadali się m. in. o barierach dalszego rozwoju rynku instrumentów pochodnych, zasadach funkcjonowania konwencji haskiej jako instrumentu prawa prywatnego międzynarodowego oraz koncepcji pośrednictwa partnera centralnego (CCP) przy zawieraniu i rozliczaniu transakcji pochodnych.

Specjaliści i praktycy byli zgodni, że polski rynek instrumentów pochodnych ulega ciągłym zmianom, wynikającym z jego dynamicznego rozwoju. Wyraźnym korektom ulega także europejskie środowisko prawne i regulacyjne w tym zakresie. Sytuacja wymaga więc ciągłego śledzenia tendencji i nowych rozwiązań, by zarządzanie ryzykiem rynkowym prowadzonej działalności mogło być realizowane na najwyższym poziomie i według najlepszych wzorców. Kongres był doskonałą okazją do zaprezentowania doświadczeń i opinii nie tylko pochodzących z naszego lokalnego rynku, ale także z szerszej europejskiej perspektywy. Umożliwił to przede wszystkich udział w kongresie najwybitniejszych ekspertów, głównie praktyków, reprezentujących polskie i europejskie instytucje finansowe i prawne. I jak zauważył i podkreślił gospodarz kongresu, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, niezwykle rzadko zdarza się, by wszyscy prelegenci (jak się okazało również polscy) przyjechali z zagranicy… Udział znakomitych wykładowców wpłynął także na merytoryczny poziom dyskusji panelowej. Uczestnikami kongresu byli przede wszystkim menedżerowie wysokiego szczebla, zarówno w instytucjach finansowych, jak i przedsiębiorstwach aktywnie zarządzających ryzykiem rynkowym związanym z prowadzoną działalnością. Nie zabrakło także pracowników instytucji regulacyjnych, którzy nadzorują ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: