Bank i Klient: Praktycznie o bezpieczeństwie

BANK 2014/02

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności finansowej. Nie dziwi więc, że merytoryczne konferencje poświęcone tej problematyce cieszą się ogromnym zainteresowaniem całego środowiska bankowego. Tak było również i tym razem. Konferencja Związku Banków Polskich "Bank w przeciwdziałaniu oszustwom finansowym", przyciągnęła przedstawicieli sektora specjalizujących się w tematyce bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów działalności finansowej. Nie dziwi więc, że merytoryczne konferencje poświęcone tej problematyce cieszą się ogromnym zainteresowaniem całego środowiska bankowego. Tak było również i tym razem. Konferencja Związku Banków Polskich "Bank w przeciwdziałaniu oszustwom finansowym", przyciągnęła przedstawicieli sektora specjalizujących się w tematyce bezpieczeństwa.

SŁAWOMIR DOLECKI

Merytorycznie, za przygotowanie konferencji, dobór ekspertów i poruszany zakres tematyczny, odpowiedzialność wzięło Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków ZBP. Najogólniej mówiąc, tematyka konferencji dotyczyła zagrożeń przestępczością finansową. Była to kontynuacja wcześniejszego spotkania, podczas którego omawiano zagrożenia wewnętrzne ze strony pracowników banków i podmiotów współpracujących. Tematyka okazała się na tyle ważna, że i tym razem frekwencja była stuprocentowa. Salę konferencyjną Hotelu Gromada w Warszawie wypełnili do ostatniego miejsca członkowie zarządów banków, nadzorujący sprawy przeciwdziałania przestępstwom finansowym, dyrektorzy i specjaliści komórek bezpieczeństwa, zapobiegania przestępstwom, ryzyka operacyjnego, audytu, compliance, prawnych, a także reprezentanci pionu kredytowego i detalicznego.

Niezwykle liczną grupę słuchaczy stanowili także przedstawiciele władz i instytucji kontrolnych i śledczych. Byli wśród nich pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prokuratury, policji, a także przedstawiciele banku centralnego.

Programy bezpieczeństwa

Spotkanie rozpoczęli wiceprezes ZBP mec. Jerzy Bańka oraz Dariusz Polaczyk, przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków, dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępstwom Alior Banku S.A. Wprowadzając słuchaczy w temat, wstępnie zasygnalizowali ogromną wagę problemu, a także konieczność współpracy całego sektora oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kraju. Bowiem tylko wspólna praca i dzielenie się najlepszymi praktykami może poprawić to bezpieczeństwo i zwiększyć ochronę przed fraudami indywidualnymi i działalnością zorganizowanych grup przestępczych. W ten sposób zapowiedzieli pierwsze wystąpienie przygotowane przez przedstawiciela Wydziału ds. Terroryzmu i Przestępczości Zorganizowanej Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W półgodzinnym wystąpieniu przedstawiciel MSW zaprezentował założenia przygotowywanych w resorcie programów na rzecz bezpieczeństwa na lata 2014-2019, które ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: