Bank i Klient. Produkcja rolna: Rolnictwo ze wsparciem, ale co dalej?

BANK 2019/11

Dostarczamy na rynki zdrowe i smaczne produkty. Doceniają to nawet partnerzy zagraniczni. M.in. dzięki wsparciu publicznemu, w tym ze środków unijnych, z importera żywności staliśmy się prawdziwym światowym eksporterem. Nie wszystko jednak wygląda aż tak różowo.

Fot. Rawpixel.com/stock.adobe.com

Dostarczamy na rynki zdrowe i smaczne produkty. Doceniają to nawet partnerzy zagraniczni. M.in. dzięki wsparciu publicznemu, w tym ze środków unijnych, z importera żywności staliśmy się prawdziwym światowym eksporterem. Nie wszystko jednak wygląda aż tak różowo.

„Kiedy wchodziliśmy do Unii, nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi wynosiła ok. 1 mld euro. W 2018 r. wyniosła prawie 10 mld euro, natomiast eksport w tym czasie wzrósł prawie sześciokrotnie. To pokazuje, jak bardzo konkurencyjni jesteśmy na rynkach zagranicznych” – podkreślała na antenie PR 24 Marta Skrzypczyk, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Sektora Agro Banku BNP Paribas.

Problem z kredytowaniem

Skoro jest dobrze, to czemu jest źle? Problem, niestety, jest, a nawet kilka. Dwa główne tkwią w potrzebie sensownego, czyli systematycznego, a zarazem racjonalnego finansowania rolnictwa oraz w dbałości nie tylko o podtrzymanie egzystencji, ale także o rozwój drobnych gospodarstw rolnych. Nadal pokutuje, bez żadnych zmian, nieszczęsne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. W zamierzeniu miało ono chronić rolników przed odebraniem im środków do gospodarowania przy egzekucji długu. W praktyce okazało się to, że być może z kąpielą wylano i dziecko. Wyłączono w nim bowiem najważniejsze zabezpieczenia, jakie rolnik mógł przedstawić bankowi, starając się o kredyt.

Błędem stało się zaliczenie do przedmiotów niepodlegających egzekucji budynków gospodarczych, gruntów rolnych itp. Hipoteka to przecież namacalne i chętnie stosowane zabezpieczenie, które jako „mocne” zawsze można było przedstawić kredytującemu bankowi. Znaczna część kredytów udzielanych rolnikom jest zabezpieczona właśnie hipoteką na nieruchomościach w postaci budynków gospodarczych i gruntów rolnych. Wyłączenie ich spod możliwości egzekucji finansowej wpłynęło niekorzystnie na wycenę przez banki zabezpieczeń ekspozycji kredytowych wobec rolników indywidualnych. Zniechęca je do finansowania rolnika, ograniczając akcję kredytową w sektorze rolno-spożywczym.

W kwestii rzeczonego rozporządzenia ministra sprawiedliwości najwięcej do powiedzenia ma oczywiście sam ten resort. Ale zapis tego aktu zawiera delegację dla ministerstw finansów oraz rolnictwa, które go opiniują. Kimkolwiek nie będzie nowy minister rolnictwa, powinien on jeszcze raz poważnie przyjrzeć się tej sprawie. Implikuje to oczekiwane przez KNF tworzenie rezerw na aktywa zagrożone, bo niezabezpieczone dostatecznie hipoteką, co skutkuje oczywistym osłabieniem i zdolnością banków do finansowania rolnictwa.

Poręczenia i gwarancje ARiMR

Dla odmalowania tła, warto przypomnieć, jak było wcześniej. Dwanaście lat temu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: