Bank i Klient: Skuteczne wsparcie polskiego rynku finansowego

BANK 2016/01

W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej, wygenerowano w Polsce łącznie ponad 9 mld zł preferencyjnego finansowania, z którego skorzystało już 24 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na kolejnych chętnych czeka oferta narodowych pośredników finansowych, stale poszerzana dzięki nowym instytucjom i instrumentom. Programy ramowe Unii Europejskiej to dodatkowe wsparcie rozwoju, w pełni dostępne dla polskich przedsiębiorców.

W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki gwarancjom z programów ramowych Unii Europejskiej, wygenerowano w Polsce łącznie ponad 9 mld zł preferencyjnego finansowania, z którego skorzystało już 24 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na kolejnych chętnych czeka oferta narodowych pośredników finansowych, stale poszerzana dzięki nowym instytucjom i instrumentom. Programy ramowe Unii Europejskiej to dodatkowe wsparcie rozwoju, w pełni dostępne dla polskich przedsiębiorców.

Arkadiusz Lewicki
dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Ponad dziewięć miliardów złotych

Właśnie mija 10 lat od uruchomienia pierwszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce oraz 5 lat od wdrożenia pierwszych instrumentów finansowych z perspektywy 2007-2013. Jednocześnie startuje oferta pierwszych polskich pośredników finansowych programów UE na lata 2014-2020. Łącznie, do końca 2015 r. polskie instytucje finansowe 32 razy wystąpiły w roli pośredników, udostępniając preferencyjne finansowanie o wartości ponad 9 mld zł. Z tych środków skorzystało już blisko 24 tys. przedsiębiorców. Sukces ten osiągnięto także dzięki Krajowemu Punktowi Kontaktowemu ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, działającemu w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rozwoju.

Wobec zbiegu okrągłych rocznic i w przededniu pełnego uruchomienia w Polsce akcji finansowej z nowych programów UE, pojawiła się doskonała okazja do podsumowań, oceny efektów oraz podziękowania liderom rynku i partnerom w misji udostępniania polskim beneficjentom tych cennych środków rozwojowych. 21 grudnia 2015 r. zorganizowano więc jubileuszowe spotkanie wszystkich uczestników tego rynku.

KPK wspiera

Specjalne gratulacje skierowano do Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, który wspierał rodzimy rynek w staraniach o środki zagraniczne. – Podziękowania i gratulacje kierujemy również do pracowników Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, prowadzonego przez Związek Banków Polskich. Dzięki skutecznemu działaniu tego ośrodka udało się zintegrować i zbudować narodową platformę pośredników finansowych. Bezpośrednia współpraca ze środowiskami biznesowymi (izbami gospodarczymi, organizacjami pracodawców, organizacjami otoczenia biznesu) oraz prowadzona wspólnie akcja informacyjno-promocyjna i edukacyjna, spowodowały, że w Polsce pojawiła się marka unijnych instrumentów finansowych, z których skorzystały banki, przedsiębiorstwa leasingowe, fundusze poręczeniowe – stwierdził wiceminister Radosław Domagalski-Łabędzki.

Dr Marzenna Guz-Vetter
szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Programy ramowe UE są znaczącym źródłem wsparcia rozwoju gospodarki unijnej. Ale programy te nie należą do najłatwiejszych i szeroko znanych, mają one bowiem uzupełniać programy polityki spójności i krajowe. A więc wsparcie, którego udzielają takie ośrodki narodowe, jak Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich są bardzo przydatne dla realnego wykorzystania tych możliwości przez polskich beneficjentów. Od lat współpracujemy z KPK przy ZBP i bardzo wysoko cenimy sobie profesjonalizm i zaangażowanie tego ośrodka

Przypomnijmy, że Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE jest krajowym centrum kompetencyjnym ds. instrumentów finansowych programów ramowych UE, wdrażanych przez unijne instytucje: Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Aktywność ośrodka obejmuje dwa filary: budowę i wsparcie polskiej platformy narodowych pośredników finansowych proSkuteczne gramów UE oraz wsparcie polskich beneficjentów końcowych (głównie MŚP) w dostępie do oferty instrumentów finansowych w Polsce. KPK uczestniczy także w promocji Planu Inwestycyjnego dla Europy w zakresie instrumentów finansowych dla przedsiębiorców. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 2007 r., a obecnie działa pod nadzorem Ministra Rozwoju. Działalność prowadzi we współpracy z ministrami właściwymi ds. gospodarki, nauki, pracy i kultury. KPK, wielokrotnie wyróżniany także na forum europejskim, jest cenionym ekspertem i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: