Bank i Klient: Prowizja wyższa niż…

BANK 2015/03

Opłata za przelew wychodzący kilkanaście razy wyższa aniżeli wartość dokonanej transakcji? Wydaje się to mało realne, a jednak... zdarza się, i to dość powszechnie. Na domiar złego - najczęściej bez wiedzy i woli posiadacza konta. Mowa o opłatach, pobieranych przez banki za wykonanie tytułu egzekucyjnego. To kolejny przypadek, gdzie na skutek porażającej niekonsekwencji ustawodawcy tracą wszyscy: wierzyciele, dłużnicy, kancelarie komornicze - a także same banki.

Karol Jerzy Mórawski

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego (potocznie nazywane zajęciem komorniczym – w rzeczywistości poza komornikiem prawo do dokonania zajęcia ma również kilka innych instytucji, m.in. urząd skarbowy czy ZUS) stanowi jedną z najskuteczniejszych form egzekucji wierzytelności. Jest to też forma stosunkowo najmniej dotkliwa dla dłużnika; nie dochodzi do naruszenia posiadania w zakresie nieruchomości czy rzeczy ruchomych, a jeśli jest on konsumentem – przysługuje mu z reguły kwota wolna od zajęcia w wysokości trzech średnich wynagrodzeń za dany rok. Problemem stało się uchylenie przepisów art. 772 k.p.c., dających komornikom swobodę w dziedzinie uchylania zajęć. W konsekwencji powstaje dość kuriozalna sytuacja: wierzyciel nie dysponuje wiedzą o środkach zgromadzonych na kontach dłużnika – wnioskuje zatem o zajęcie wszystkich rachunków. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: