Bank i Klient: Przed wielką zmianą

BANK 2014/12

Jak wygląda polski sektor bancassurance na pięć miesięcy przed Rekomendacją U? Wyczerpującą analizę obecnej sytuacji na rynku zaprezentowali przedstawiciele sektora bankowego oraz ubezpieczeniowego podczas VI Kongresu Bancassurance

Karol Jerzy Mórawski

Przewodniczący Zespołu ds. Bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, Krzysztof Charchuła, przedstawił obszerny raport zatytułowany Polski rynek bancassurance po 2 kwietnia 2014 r., oparty na danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń do PIU w trybie kwartalnym. z kolei dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Norbert Jeziolowicz, przedstawił wyniki sondażu przeprowadzonego w 200 placówkach bankowych na terenie całego kraju.

Opracowanie PIU wyodrębnia dwie kategorie produktowe polskiego rynku bancassurance. w pierwszej, obejmującej ubezpieczenia na życie łącznie z produktami o charakterze inwestycyjnym, analizie poddano dane przekazane przez 25 polskich zakładów ubezpieczeń. Choć towarzystwa te reprezentują pokaźny udział w polskim rynku ubezpieczeń na życie – w I kw. tego roku wygenerował...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: