Bank i Klient: Przedsiębiorcy sektora kreatywnego perspektywicznym klientem banków?

BANK 2016/10

Według GUS w Polsce funkcjonuje ponad 173 tys. podmiotów sektora kultury i kreatywnego (ujmowane są one często razem, jako po prostu "sektor kreatywny"). Stanowi on już ok. 3,4% PKB. W latach 2009-2013 wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w ramach tego sektora wyniósł ponad 20% (średnio 5% rocznie).

Według GUS w Polsce funkcjonuje ponad 173 tys. podmiotów sektora kultury i kreatywnego (ujmowane są one często razem, jako po prostu "sektor kreatywny"). Stanowi on już ok. 3,4% PKB. W latach 2009-2013 wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w ramach tego sektora wyniósł ponad 20% (średnio 5% rocznie).

Ignacy Kowalski

W tym samym czasie przyrost liczby podmiotów w całej polskiej gospodarce osiągnął 2,1% (ok. 0,5% rocznie), czyli dziesięciokrotnie mniej! Największy przyrost nastąpił w 2010 r. – odpowiednio 12% dla sektora kreatywnego i 3% dla całej gospodarki. Nawet w 2011 r., kiedy nastąpił spadek liczby podmiotów gospodarczych w Polsce (ok. 3% dla całej gospodarki), liczba podmiotów z sektora kreatywnego wciąż rosła.

Sektor kreatywny, czyli co?

Warto zauważyć, że przychody sektora kreatywnego w Polsce, głównie ze sprzedaży, rosną. W latach 2009-2011 wzrosły one o 12%. Liderami wzrostu są: design i moda (wzrost o 259%), reklama (26%), radio i telewizja (18%), branża wydawnicza (15%). Jeśli chodzi o rozkład terytorialny, to najszybciej rozwijają się firmy śląskie (wzrost o 171% i wzrost zatrudnienia o ponad 30%). Całkiem nieźle radzą sobie także przedsiębiorcy woj. mazowieckiego (109%) i podlaskiego (149%).

W sektorze kreatywnym dominują mikroprzedsiębiorstwa (98%). Zatrudnienie powyżej dziewięciu osób oferuje 2,3% podmiotów. Należy podkreślić zróżnicowanie jakościowe pomiędzy branżami kreatywnymi. Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi tego przemysłu jest rynek audiowizualny. W UE szacowany jest on na prawie 60 mld euro rocznie, w Polsce na ok 1,5 mld euro rocznie. W statystyce tej uwzględniani są m.in. producenci filmowi, dystrybutorzy, kina, nadawcy telewizyjni, usługodawcy, VOD, dostawcy usług przez internet (np. Nenlix, Amazon itp.). Na pewno dosyć dobrze rozpoznawany jest także, cieszący się świetną marką na całym świecie, polski rynek gier wideo. Polska plasuje się na dziewiętnastym miejscu największych rynków gier wideo na świecie i na drugim w Europie. Jego przychody to już ponad 1,25 mld zł rocznie, a roczna dynamika wzrostu osiąga 5%.

Całkiem nieźle rozwijają się także branża muzyczna, wydawnicza czy designowa. Przychody samego rynku muzycznego w Polsce przekraczają 1,3 mld zł rocznie, a dynamika wzrostu wynosi 9%. Jak podkreśla Ministerstwo Kultury, jest to bardzo stabilna branża o tendencji rozwojowej. Także pod względem finansowym jest to stosunkowo wiarygodny partner (zaledwie 2% populacji odnotowuje problemy ze spłatą zadłużeń bądź utrzymaniem płynności finansowej)

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: