Bank i Klient: Przewidywana korekta nastrojów

BANK 2014/06

Na rynku kredytów dla gospodarstw domowych oczekiwana jest poprawa sytuacji, jednak dynamika wskaźnika prognoz osłabła i utrzymuje się od lutego na zbliżonym poziomie.

Na rynku kredytów dla gospodarstw domowych oczekiwana jest poprawa sytuacji, jednak dynamika wskaźnika prognoz osłabła i utrzymuje się od lutego na zbliżonym poziomie.

Paweł Minkina

W zakresie rynku kredytów mieszkaniowych widać swego rodzaju stagnację nastrojów sektora bankowego. Na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych, po kwietniowym wzroście wskaźnika oceny bieżącej, w maju nastąpiła niewielki spadek i powrót wskaźnika do poziomu z marca.

Roczny okres wzrostu indeksu Pengab został przerwany

Maj przyniósł korektę poszczególnych wskaźników Monitora Bankowego1. Chociaż roczny okres dynamicznego wzrostu indeksu Pengab został przerwany, a on sam zanotował 3-punktowy spadek, to wśród bankowców wciąż przeważają dobre nastroje. W maju indeks Pengab spadł do poziomu 27,2 pkt. (patrz wykres 1). Natomiast wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 3,3 pkt. do 33,8 pkt. – Wiele wskaźników osiągnęło w ostatnich miesiącach poziom zbliżony do swoich maksimów, dlatego majowy spadek należy uznać za spodziewany.

Wciąż bardziej niż zadowalające pozostają sześciomiesięczne przewidywania dotyczące rynku bankowego. Dobre prognozy związane są z rynkiem kredytów osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wyniki te potwierdza również półroczna prognoza makroekonomiczna kraju, w której poszczególne wskaźniki zanotowały kilkuprocentowe wzrosty. Z punktu widzenia bankowca szczególnie istotny jest stały spadek kredytów zagrożonych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych (patrz wykres 2 i 3)- tak majowy pomiar Monitora Bankowego podsumowuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

– Zmiana ta ma sezonowy charakter, nie przekreśla | długookresowego trendu wzrostowego. W środowisku bankowym powszechna jest korzystna ocena zmian sytuacji na rynku bankowym. Nie przewiduje się spadku aktywności klientów banków na rynku finansowym. W półrocznym horyzoncie przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach – zaznaczył twórca badania dr Marcin Idzik z TNS Polska. Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Zaostrzenie kryteriów w sposób realny wpłynęło na rynek mieszkaniowy

W porównaniu z kwietniem, ogólne wskaźniki rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: