Bank i Klient: Puchnące zaległości

BANK 2011/01

Przeszło 1,98 mln osób w Polsce ma problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w ostatnich miesiącach 2010 r. o ponad 3,09 mld zł, na przestrzeni ostatniego roku niespłacone zadłużenie zwiększyło się o 75 proc.

Przeszło 1,98 mln osób w Polsce ma problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych. Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w ostatnich miesiącach 2010 r. o ponad 3,09 mld zł, na przestrzeni ostatniego roku niespłacone zadłużenie zwiększyło się o 75 proc.

Paweł Minkina

Tak przynajmniej wynika z raportu InfoDług Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wzrost zaległości w obsłudze zobowiązań w dużym stopniu jest wynikiem kumulowania się braku spłat w przeszłości.

Chociaż kwotowo dynamika wzrostu zaległego zadłużenia wydaje się bardzo duża, to przyrost liczby osób nieterminowo regulujących zobowiązania nie jest już tak znaczący. W ciągu trzech miesięcy liczba klientów, którzy zalegają z płatnością wzrosła o 57 720 osób, co stanowi wzrost niespełna o 3 proc. Okres zawirowań na rynkach finansowych – w szczególności sytuacja ekonomiczna Grecji, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych – wyczuliły banki, instytucje nadzorcze oraz opinię publiczną na informacje o wzroście zadłużenia gospodarstw domowych. Wiele informacji wskazywało że Polska z pewnym opóźnieniem może odczuć kryzys finansowy. Największe obawy budził portfel krótkoterminowych kredytów konsumenckich. Dane przedstawione w raporcie InfoDług potwierdzają tendencję pogarszającej się sytuacji ekonomicznej niektórych gospodarstw domowych.

– Wzrost zaległości w obsłudze zobowiązań w dużym stopniu jest wynikiem kumulowania się braku spłat w przeszłości – wyjaśnia Andrzej Topiński, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej. – Długi niespłacone zalegają w bilansach banków, dopisywane są do nich odsetki, można powiedzieć, że stare zaległości puchną – oczywiście przybywają nowe złe długi. Ale nawet jeśli byłoby ich tyle samo w relacji do udzielanych kredytów, to wskutek puchnięcia poprzednich długów kwota zaległości szybko rosła – podkreśla. Obecne dane odzwierciedlają psucie się portfela kredytowego z okresu stosunkowo luźnej polityki kredytowej, a więc pożyczek udzielanych przed rokiem 2008. Według NBP w pierwszych dwóch kwartałach 2010 r. tempo pogarszania się jakości kredytów konsumpcyjnych było stosunkowo wysokie, a przyczyną osłabienia tendencji pogarszania się jakości kredytów mogło być rozpoznanie we wcześniejszych okresach w bilansach banków istotnej części kredytów konsumpcyjnych z utratą wartości udzielonych w okresie łagodnej polityki kredytowej w latach 2007-2008 i na początku 2009 r.

Samoregulacja

Jak wynika z grudniowego raportu Info- Dług dwie trzecie banków zaostrzyło kryteria udzielania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: