Bank i Klient. Raport ZBP: Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce – w ocenie banków

BANK 2019/07

13 czerwca br. Związek Banków Polskich zaprezentował najnowszy raport o rynku ­poręczeniowo-gwarancyjnym w Polsce. Raport ukazujący się cyklicznie, już po raz piąty, został opracowany przez niezależnych konsultantów z PAG Uniconsult – wyspecjalizowanych w rynku poręczeniowo-gwarancyjnym.

Od lewej: Jan Szczucki, Jerzy Bańka, Małgorzata Zmitrowicz, Jakub Fulara oraz Arkadiusz Lewicki

13 czerwca br. Związek Banków Polskich zaprezentował najnowszy raport o rynku ­poręczeniowo-gwarancyjnym w Polsce. Raport ukazujący się cyklicznie, już po raz piąty, został opracowany przez niezależnych konsultantów z PAG Uniconsult – wyspecjalizowanych w rynku poręczeniowo-gwarancyjnym.

– Z przyjemnością przekazujemy opinii publicznej najnowszy raport obejmujący analizę stanu całego rynku poręczeniowo-gwarancyjnego w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami. Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie na rynku w naszym kraju. Raport stanowi wkład Związku Banków Polskich w rozwijanie nowoczesnego i efektywnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie w szczególności wartościowym wkładem w przygotowanie nowych programów publicznych operujących środkami unijnymi po 2020 r. – powiedział Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Od wielu lat poręczenia i gwarancje kredytowe stanowią powszechnie wykorzystywane narzędzie wchodzące w skład instytucjonalnej sfery wspierania sektora przedsiębiorstw, będąc jednocześnie bardzo ważnym instrumentem realizacji polityki gospodarczej przez władze publiczne. Współcześnie są one obecne w większości państw świata, a w Unii Europejskiej są szczególnie promowane. Znaczenie ekonomiczne systemów gwarancyjnych w poszczególnych krajach jest rozmaite – bezsprzecznie jednak, wszędzie jest ono znaczące – wprowadził Jan Szczucki, prezes PAG Uniconsult, autor raportu.

W ocenie autorów raportu: polski system poręczeniowo-gwarancyjny zaspokaja aktualne potrzeby rynku i jest oceniany przez jego adresatów (głównie przedsiębiorców) pozytywnie. Podobnie sądzi sektor bankowy.

Przedsiębiorcy wskazują korzyści, płynące z poręczeń i gwarancji, takie jak: łatwiejszy dostęp do finansowania dłużnego dla firm nieposiadających wystarczających zabezpieczeń, korzystniejsze warunki kredytowania, niższą cenę gwarancji lub poręczenia od alternatywnych zabezpieczeń, szybszy proces pozyskania finansowania niż przy tradycyjnych zabezpieczeniach.

Rynek poręczeniowo-gwarancyjny w Polsce oszacowano na ponad 264 mld zł portfela gwarancyjnego, w tym 164 mld zł gwarancji i poręczeń publicznych, tj. ok. 44 mld zł nowych poręczeń i gwarancji rocznie. W tym ponad 15 mld zł rocznie stanowią komercyjne gwarancje bankowe, zaś reszta to instrumenty publiczne (np. z BGK). Jak widać, jest to istotna część rynku finansowego, wspierającego głównie akcję kredytową.

– System poręczeniowo- gwarancyjny jest mocno związany z bankami, ponieważ znakomita większość udzielanych w Polsce poręczeń i gwarancji dotyczy właśnie klientów banków. Nawet po pozyskaniu gwarancji lub poręczenia banki nadal współponoszą ekonomiczne ryzyko realizacji tych projektów. Dlatego wspólnie – środowiska finansowe i przedsiębiorców – mają zasadniczy mandat do poszukiwania i rekomendowania najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju systemu poręczeniowo- gwarancyjnego. Nasz raport ułatwi to zadanie – podkreślił Jerzy Bańka.

Dlatego środowiska ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: