Bank i Klient: Regulacje: sojusznik czy hamulcowy?

BANK 2017/06

Cyfrowa rewolucja, która dokonuje się na współczesnym rynku finansowym, determinowana jest nie tylko przez coraz to nowe możliwości systemów teleinformatycznych czy oczekiwania konsumentów. Ważnym czynnikiem wyznaczającym ramy postępu technologicznego w bankowości są również przepisy prawa oraz decyzje nadzorców.

Cyfrowa rewolucja, która dokonuje się na współczesnym rynku finansowym, determinowana jest nie tylko przez coraz to nowe możliwości systemów teleinformatycznych czy oczekiwania konsumentów. Ważnym czynnikiem wyznaczającym ramy postępu technologicznego w bankowości są również przepisy prawa oraz decyzje nadzorców.

Konrad Machowski

Wpływ uwarunkowań regulacyjnych na współczesny sektor bankowy najczęściej postrzegany jest jako destrukcyjny. Nie bez powodu natłok nowych aktów prawnych i zaleceń nadzorczych określany jest mianem regulacyjnego tsunami. Jednak dynamicznie zmieniające się przepisy mogą stać się katalizatorem rozwoju technologicznego instytucji finansowych. Wyśrubowane standardy narzucane przez ustawodawcę i nadzór nierzadko mogą być spełnione jedynie wskutek zastosowania nowoczesnych systemów teleinformatycznych.

Zjawisko, które we współczesnej nomenklaturze fachowej zyskało sobie miano regulatory technology (RegTech), stanowiło wątek przewodni jednej z sesji tegorocznego Kongresu Forum Technologii Bankowych. O tym, czy polskie prawo sprzyja rozwojowi technologii bankowych, czy może raczej stanowi główny hamulec postępu dyskutowali uczestnicy panelu, moderowanego przez dr. Pawła Widawskiego, dyrektora Zespołu ds. Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich: dr Mieczysław Groszek, były wiceprezes Związku Banków Polskich; Paweł Kusowski, prezes i współzałożyciel spółki Coinfirm Ltd; Marcin Maruta, partner w kancelarii Maruta Wachta sp. j.; Sebastian Ptak, członek zarządu firmy Blue Media oraz Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Komisji Nadzoru Finansowego.

Tsunami sprawozdawcze, czyli brak standaryzacji

Wśród czynników natury regulacyjnej w istotny sposób wpływających na kształt systemów teleinformatycznych w polskich bankach poczesne miejsce zajmuje sprawozdawczość. – Mówiąc o tsunami regulacyjnym, nie możemy pomijać swoistego tsunami raportowego – zauważył dr Mieczysław Groszek. Faktycznie, polski sektor bankowy regularnie przesyła olbrzymie ilości odpowiednio ustrukturyzowanych danych do różnych instytucji nadzorczych. Obok podmiotów stojących na straży stabilności rynku finansowego, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, odbiorcami sprawozdań sporządzanych przez banki są również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nie wspominając nawet o urzędach skarbowych czy ZUS. Zakres informacji podlegających obowiązkowemu raportowaniu sukcesywnie się zwiększa – przykładowo, niedawna reforma systemu gwarancji depozytów wymusiła na bankach przekazywanie danych koniecznych do realizacji przez BFG zadań z obszaru recovery. Problemem, na który zwrócił uwagę były wiceszef ZBP, jest brak standaryzacji formatów danych podlegających raportowaniu. Dla instytucji finansowych, a po części również i dla twórców bankowych systemów IT, oznacza to dodatkową pracę, nierzadko należy kilkakrotnie przygotowywać te same zasoby pod kątem wysyłki do poszczególnych urzędów. Dr Mieczysław Groszek przywołał przykład Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: