Bank i Klient: Rekordowo wysokie prognozy rynku kredytowego

BANK 2018/04

W marcowym pomiarze koniunktury bankowej istotnie wzrósł Indeks PENGAB. To zasługa dobrej oceny wskaźnika bieżącego.

W marcowym pomiarze koniunktury bankowej istotnie wzrósł Indeks PENGAB. To zasługa dobrej oceny wskaźnika bieżącego.

Główny wskaźnika badania zwiększył swoją wartość o 7,3 pkt. – to największy wzrost indeksu w perspektywie rocznej. Przyczyniła się do tego dobra ocena wskaźnika bieżącego, który wzrósł w ciągu miesiąca o 12,3 pkt. (patrz wykres 1).

Wynik ten należy jednak czytać także w kontekście odrabiania strat z ubiegłego miesiąca. Wśród innych szczegółowych pomiarów na uwagę zwraca konsekwentny wzrost wskaźników związanych z finasowaniem mieszkalnictwa. Ocena kredytów mieszkaniowych zwiększyła się w perspektywie miesięcznej o 19 pkt. – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. – Dobre wyniki odnotowano również w obszarze kredytowania przedsiębiorstw. Oceny kredytów inwestycyjnych i obrotowych, podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, wzrosły o 19 pkt.

W marcu br. indeks PENGAB wyniósł 29,6 pkt. – wzrosła aktywność zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Odnotowano także wzrost aktywności klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców na rynku kredytów. Przewiduje się, że w najbliższym kwartale wzrośnie koniunktura na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych – wskazuje dr Marcin Idzik z Kantar TNS.

Prognoza makroekonomiczna sytuacji przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju nieznacznie wzrosła, prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych uległa korekcie. Perspektywy sześciomiesięczne dla wszystkich rynków usług bankowych są korzystne.

Bardzo dobre prognozy rynku kredytów mieszkaniowych

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 14 pkt., o 2 pkt. podniosły się prognozy rynku kredytowego. Od początku roku prognozy związane z kredytami konsekwentnie wzrastają, a obecny poziom 65 pkt. jest najwyższym notowanym od 2015 r. (patrz wykres 2). Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych w porównaniu do analizy z lutego br. wzrosło o 10 pkt., natomiast w perspektywie rocznej jest mniejsze o 5 pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych podniosło się o 19 pkt., jednak w ciągu roku wzrost ten był nieco mniejszy i osiągnął 9 pkt.

Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych nieznacznie spadło – o 1 pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o 4 pkt. Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: