Bank i Klient: Rewolucja w ciemno

BANK 2014/11

W lipcu 2014 r. byliśmy świadkami obniżenia opłaty interchange fee (if) do 0,5 proc. Teraz grupa posłów postuluje wprowadzenie nowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o usługach płatniczych. W grę wchodziłoby wprowadzenie zunifikowanych krajowych stawek if na poziomie 0,2 proc. oraz 0,3 proc. wartości pojedynczej transakcji dla - odpowiednio - kart debetowych oraz kart kredytowych.

W lipcu 2014 r. byliśmy świadkami obniżenia opłaty interchange fee (if) do 0,5 proc. Teraz grupa posłów postuluje wprowadzenie nowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o usługach płatniczych. W grę wchodziłoby wprowadzenie zunifikowanych krajowych stawek if na poziomie 0,2 proc. oraz 0,3 proc. wartości pojedynczej transakcji dla - odpowiednio - kart debetowych oraz kart kredytowych.

KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

W nowej sytuacji politycznej po exposé pani premier Ewy Kopacz ta nowelizacja ma duże szanse powodzenia. Poseł Krystyna Skowrońska, przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, stwierdziła nawet, że wpłynęły do niej uwagi z różnych środowisk i rodzi to potrzebę przeprowadzenia sformalizowanej debaty w tym zakresie.

Szybki skok Zdaniem obserwatorów rynku wydaje się bowiem, że decyzja polityczna prawdopodobnie zostanie kierunkowo podjęta. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem projektu w Komisji Finansów Publicznych (tzw. projekt poselski) i lada chwila zostanie on zaprezentowany na jej posiedzeniu. – Taka formuła procedowania pozwoli na znaczne przyspieszenie ścieżki legislacyjnej i, mam nadzieję, umożliwi wejście w życie postulowanych przepisów od 1 stycznia 2015 r. – uważa Robert Łaniewski, prezes Fundacji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: