Bank i Klient: Rewolucja w ciemno

BANK 2014/11

W lipcu 2014 r. byliśmy świadkami obniżenia opłaty interchange fee (if) do 0,5 proc. Teraz grupa posłów postuluje wprowadzenie nowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o usługach płatniczych. W grę wchodziłoby wprowadzenie zunifikowanych krajowych stawek if na poziomie 0,2 proc. oraz 0,3 proc. wartości pojedynczej transakcji dla - odpowiednio - kart debetowych oraz kart kredytowych.

W lipcu 2014 r. byliśmy świadkami obniżenia opłaty interchange fee (if) do 0,5 proc. Teraz grupa posłów postuluje wprowadzenie nowej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o usługach płatniczych. W grę wchodziłoby wprowadzenie zunifikowanych krajowych stawek if na poziomie 0,2 proc. oraz 0,3 proc. wartości pojedynczej transakcji dla - odpowiednio - kart debetowych oraz kart kredytowych.

KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

W nowej sytuacji politycznej po exposé pani premier Ewy Kopacz ta nowelizacja ma duże szanse powodzenia. Poseł Krystyna Skowrońska, przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, stwierdziła nawet, że wpłynęły do niej uwagi z różnych środowisk i rodzi to potrzebę przeprowadzenia sformalizowanej debaty w tym zakresie.

Szybki skok Zdaniem obserwatorów rynku wydaje się bowiem, że decyzja polityczna prawdopodobnie zostanie kierunkowo podjęta. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem projektu w Komisji Finansów Publicznych (tzw. projekt poselski) i lada chwila zostanie on zaprezentowany na jej posiedzeniu. – Taka formuła procedowania pozwoli na znaczne przyspieszenie ścieżki legislacyjnej i, mam nadzieję, umożliwi wejście w życie postulowanych przepisów od 1 stycznia 2015 r. – uważa Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. – Dalsza redukcja opłaty interchange doskonale wpisuje się w retorykę nowego rządu, który zdaje się mieć świadomość konieczności zmian w kierunku dalszego ułatwiania szeroko pojętych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców – dodaje. W teorii sytuacja jest dość klarowna. Trudno się sprzeczać z tezą, że idea obniżenia kosztów związanych z akceptacją kart płatniczych jest jednym z podstawowych instrumentów zwiększania obrotu bezgotówkowego. Problem w tym, że owa dalsza redukcja opłaty nie ma wcale na celu li tylko dbanie o interes konsumentów. Bodźcem do dążenia do wprowadzenia na polskim rynku proponowanych przez Komisję Europejską stawek wcześniej, niż by to miało miejsce w rezultacie paneuropejskiego procesu legislacyjnego, są tak naprawdę obawy wynikające z wprowadzenia w życie (od 1 stycznia 2015 r.) programu organizacji Visa pod nazwą Cross-Border Domestic Interchange Programme. Ma on umożliwić krajowym przedsiębiorcom skorzystanie z usług agentów rozliczeniowych mających siedzibę poza granicami danego kraju, uzyskując w ten sposób prawo do stawek transgranicznych Visa, tj. 0,2 proc. wartości pojedynczej transakcji dla kart debetowych oraz 0,3 proc. wartości pojedynczej transakcji dla kart kredytowych.

Grupy nacisku

Referujący propozycję poseł Wincenty Elsner (dawniej Twój Ruch, dziś niezrzeszony), stwierdził, że program Visa jest szkodliwy dla dalszego zrównoważonego rozwoju obrotu bezgotówkowego – m.in. poprzez spadek konkurencyjności polskiego rynku agentów rozliczeniowych, wzrost kosztów związanych z przeniesieniem działalności poza granice Polski czy wreszcie niższe przychody podatkowe Skarbu Państwa. Poseł oświadczył, że w duchu zasad dialogu społecznego zwrócił się w ubiegłym miesiącu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: