Bank i Klient: Równoważenie nastrojów

BANK 2014/07-08

Na czerwcowy poziom indeksu Pengab w głównej mierze wpłynęła spodziewana korekta wskaźników wyprzedzających. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 4,2 pkt. do 29,7 pkt.

Na czerwcowy poziom indeksu Pengab w głównej mierze wpłynęła spodziewana korekta wskaźników wyprzedzających. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się o 4,2 pkt. do 29,7 pkt.

Paweł Minkina

W czerwcu indeks PENGAB w stosunku miesięcznym spadł o 0,8 pkt. do poziomu 26,4 pkt. (patrz wykres 1). Zmiana ta podobnie jak majowa korekta ma sezonowy charakter. Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza – choć prognozy kredytów osób indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorstw zanotowały kilkunastoprocentowe spadki, to należy bieżące wyniki badania odczytywać raczej w kategoriach równoważenia nastrojów sektora. Chociaż na najbliższe półrocze polscy bankowcy czekają z nieco mniejszym optymizmem, to jednak przewidywania dotyczące sytuacji ekonomicznej całej gospodarki kraju przedstawiają się stosunkowo stabilnie. Czynnikiem decydującym o wzroście gospodarczym mogą okazać się przedsiębiorstwa – podkreślił prezes ZBP. W tym obszarze opinia bankowców jest stale optymistyczna – 60 proc. respondentów jest zdania, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w niedalekiej przyszłości poprawi się. Zaledwie 1 proc. wyraża odmienną opinię. Twórca badania, dr Marcin Idzik z TNS Polska, uważa, że w środowisku bankowym nadal powszechna jest korzystna ocena sytuacji na rynku. – Poprawę odnotowano, gdy chodzi o kredyty dla przedsiębiorstw oraz depozyty – zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Większa korekta dotyczy przewidywanej aktywności klientów na rynku bankowym w najbliższych trzech miesiącach – podkreśla Marcin Idzik. Pomimo to środowisko bankowe niezmiennie przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Gospodarstwa domowe – znaczący spadek wskaźnika prognoz

W porównaniu z ubiegłym miesiącem wskaźnik ocen kredytów gospodarstw domowych jest o 1 pkt proc. wyższy. Poprawa dotyczy jednak tylko kredytów konsumpcyjnych; w przypadku kredytów mieszkaniowych i samochodowych zauważalne są spadki oceny. W czerwcu na rynku kredytowym gospodarstw domowych obserwujemy także znaczący (-11 pkt. proc.) spadek wskaźnika prognoz (patrz wykres 2). W porównaniu z majem bankowcy lepiej oceniają sytuację na rynku depozytów gospodarstw domowych. Saldo ocen dla depozytów bieżących wzrosło o 7 pkt. proc., zaś dla terminowych – o 5 pkt. proc. Również w tym obszarze przewiduje się jednak pogorszenie sytuacji – obserwujemy wynoszący 9 pkt. proc. spadek salda prognoz w odniesieniu do rynku depozytów bieżących i spadek o 2 pkt. proc. salda prognoz dla rynku depozytów terminowych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: