Bank i Klient: Ruszyła Rada ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

BANK 2016/10

16 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada została powołana na wniosek banków zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla małych firm, tworzeniem optymalnych warunków dla doskonalenia oferty finansowej oraz konstruktywnym dialogiem z tym, ciągle rosnącym, środowiskiem klientów.

16 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada została powołana na wniosek banków zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla małych firm, tworzeniem optymalnych warunków dla doskonalenia oferty finansowej oraz konstruktywnym dialogiem z tym, ciągle rosnącym, środowiskiem klientów.

Arkadiusz Lewicki

Podstawowym źródłem finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji w polskich małych firmach nadal są środki własne. Przedsiębiorstwa, które czerpią finanse ze źródeł zewnętrznych wskazują najczęściej na kredyt bankowy i leasing. Popularne są również pożyczki rodzinne. Nie więcej niż jedna czwarta sektora MŚP korzysta z kredytu bankowego. Najczęściej jest to kredyt obrotowy, dużo mniej interesuje tych przedsiębiorców finansowanie inwestycyjne. W mniejszym lub większym stopniu takie wyniki publikowane są przez większość instytucji prowadzących monitoring tego rynku. Potwierdzają to także opinie bankowców. W Europie Zachodniej relacje te są odwrotne. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ponad 60% przedsiębiorców sektora MŚP korzysta z kredytu i innych form finansowania zewnętrznego. Jak widać, jest tu spore pole do zagospodarowania przez polski sektor bankowy.

Sektor MŚP przyciąga Waga i atrakcyjność sektora mikro, małych i średnich firm dla środowiska bankowego stale wzrasta. Najlepszym powodem tego zainteresowania są coraz lepsze dane ekonomiczne. Według badań CBM Indicator i Warszawskiego Instytutu Bankowości w 2015 r. przeszło cztery piąte mikro i małych firm odnotowało zysk, a stratę tylko 2%, zaś w 2016 r. dwie trzecie mikroprzedsiębiorstw spodziewa się zysku na takim samym poziomie. Zatrudnienie w firmach analizowanego segmentu także wzrasta. Podobnie wyglądają plany na najbliższe dwa lata. Podstawowymi zagrożeniami istnienia i rozwoju mikro i małych firm jest duża konkurencja na rynku i niski popyt. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na wysokie koszty prowadzenia firmy. Z barier dotyczących rynku finansowego tradycyjnie firmy zwracają uwagę na cenę kredytu, brak zdolności kredytowej i brak wymaganych zabezpieczeń.

Rada wesprze Środowisko bankowe postanowiło położyć większy nacisk na działania i prace systemowe w zakresie dostępu do finansowania sektora MŚP. Forum branżowym i wsparciem w tym zakresie ma być właśnie Rada ds. Mikro, Małych i Średnich (MMŚ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: