Bank i Klient: Są powody do zadowolenia

BANK 2011/01

Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych Związku Banków Polskich 9 grudnia minionego roku odebrali kolejni przedstawiciele środowiska. Dołączyli dzięki temu do 14 tys. pracowników sektora bankowego stanowiących awangardę branży.

Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych Związku Banków Polskich 9 grudnia minionego roku odebrali kolejni przedstawiciele środowiska. Dołączyli dzięki temu do 14 tys. pracowników sektora bankowego stanowiących awangardę branży.

Maciej Małek

Jesteście państwo u siebie – przywitał przybyłych na uroczystość prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. – Dzisiejsze spotkanie stanowi dobrą okazję, by podziękować za to, co uczyniliście w ostatnich latach, niełatwych przecież, by nie tylko uspokoić nastroje niepewności, lecz przekonać klientów, że w polskich bankach ich pieniądze są bezpiecznie pomnażane.

Krzysztof Giska
Bank BGK

System kwalifikacji zawodowych znam ze stron internetowych ZBP. O tym konkretnym szkoleniu dowiedziałem się w banku, lecz na etapie naboru okazało się, iż nie spełniam przyjętych w naszych kadrach kryteriów naboru. Mimo to postanowiłem indywidualnie ubiegać się o certyfikat Dyplomowanego Pracownika Banku. Byłem mile zaskoczony, kiedy po pomyślnie złożonym egzaminie uzyskałem wsparcie mego pracodawcy w postaci refundacji poniesionych wydatków.

Jeśli w europejskich rankingach prezentują nas jako zieloną wyspę stabilnego rozwoju, to także dzięki temu, że polskimi bankami kierują ludzie kompetentni, odpowiedzialni i odważni, z pomocą równie profesjonalnych zespołów. Zadaniem szczególnej wagi stojącym przed nami wszystkimi jest, również we współpracy z systemem edukacji, skuteczne informowanie o zaletach uczestnictwa w systemie bankowym. Nadal 20 proc. populacji nie posiada rachunku i nie korzysta z konta, zaś większość posiadaczy rachunków korzysta z nich rzadko i w ograniczonym zakresie. Potrzeba nam spokojnej rozmowy. bowiem to, co przez 20 lat zbudowali bankowcy, nadzorcy i regulatorzy stanowi solidny fundament nauczania oszczędzania. Przemawiają za tym potrzeby inwestycyjne gospodarki, przedostatnie w Europie miejsce polskiego sektora bankowego, gdy idzie o relację sumy bilansowej do wartości PKB oraz fakt, że akcja kredytowa przewyższa depozyty, co czyni nas importerem kapitału.

Paweł Sankowski
Bank PKO BP

Wraz z koleżanką trafiłem na studia podyplomowe z zakresu bankowości w SGGW. Jesteśmy zresztą na co dzień pracownikami tego samego zespołu. Po ukończeniu mieliśmy możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu. Dobór tematów i grono wykładowców dały nam możliwość poszerzenia wiedzy stanowiącej niezbędną bazę. Od nas zależy, jak i na ile przełożymy ją na praktykę codziennej pracy. Teraz cieszymy się sukcesem.

 

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: