Bank i Klient: Seniora portret finansowy

BANK 2019/02

Seniorzy to grupa coraz częściej i chętniej korzystająca z usług bankowych, o przewidywalnych dochodach i w zdecydowanej większości dość rzetelnie podchodząca do swoich zobowiązań finansowych. Co drugi emeryt regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. To najważniejsze wnioski płynące z kolejnej edycji raportu „InfoSenior” wydanego przez Związek Banków Polskich (ZBP).

Demograficzne zmiany

Według prognozy Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych 50 lat populacja Polaków zmniejszy się o ponad 7 mln i już w 2070 r. Polska może liczyć nie 38, a niespełna 31 mln obywateli. [wyk. 1.] W nie dalekiej przyszłości udział osób w wieku powyżej 65 lat w Polsce wynosić ma 33,3%, co stanowić będzie czwarty najwyższy odsetek w UE. Duży udział osób starszych w społeczeństwie skutkuje wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego, czyli stosunku osób na emeryturze do aktywnych zawodowo. Obecnie na 2 emerytów przypada 8 osób pracujących, jednakże w ciągu najbliższych 5 dekad liczba zmniejszy się do 3 osób pracujących [wyk. 2.]. Mając na uwadze powyższe, warto zastanowić się obecnie nad polityką senioralną, przeanalizować możliwości finansowe dziś i w przyszłości polskich seniorów, jak ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: