Bank i klient. Sonda: Regulacyjny hamulec dla sektora bankowego

BANK 2019/06

Fot. Tiko/stock.adobe.com

Wzrastające z roku na rok koszty funkcjonowania bankowego biznesu w znacznym stopniu stanowią pochodną kolejnych danin natury fiskalnej i parafiskalnej, obficie nakładanych na polski sektor finansowy. Te zaś stanowią nie tylko konsekwencję implementacji postanowień unijnych dyrektyw czy europejskich standardów ochrony konsumenta, ale bywają coraz częściej uwarunkowane aktywnością ustawodawcy i legislatora na szczeblu krajowym.

Działania takowe, mające nierzadko stricte polityczny czy nawet populistyczny wydźwięk, skutkują nie tylko generowaniem kolejnych podatków, opłat i składek, obciążających w coraz większym stopniu bankowe bilanse. Niektóre z regulacji, jak choćby sukcesywne obniżanie dopuszczalnego limitu całkowitych kosztów kredytu i pożyczki, przekładają się wprost na obniżenie przychodów uzyskiwanych z podstawowej działalności kredytowej instytucji finansowych. Jakie konsekwencje może mieć kontynuacja tej w dużym stopniu krótkowzrocznej polityki dla poszczególnych instytucji finansowych, sektora bankowego, a w dalszej konsekwencji również całej gospodarki? Z pytaniami na ten temat zwróciliśmy się do przedstawicieli polskich banków (układ alfabetyczny).

1) W jakim stopniu kolejne obciążenia fiskalne i parafiskalne nakładane na polski sektor finansowy mogą wpłynąć na zdolność do finansowania gospodarki?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: