Bank i Klient. Sondaż: Innowacyjne technologie i produkty szansą dla banków

BANK 2019/11

Szansą dla polskiej bankowości są innowacyjne technologie i produkty, zaś zagrożeniami zmienność prawa i regulacji. Najsłabszymi stronami banków w 2019 r. były biurokracja oraz nadmiar przepisów, a mocnymi stabilność i dobra sytuacja finansowa.

Szansą dla polskiej bankowości są innowacyjne technologie i produkty, zaś zagrożeniami zmienność prawa i regulacji. Najsłabszymi stronami banków w 2019 r. były biurokracja oraz nadmiar przepisów, a mocnymi stabilność i dobra sytuacja finansowa.

Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Kantar wśród pracowników banków.

Największe szanse

Od trzech lat wśród czynników wskazywanych jako szanse dla polskiego sektora bankowego dominują innowacyjne technologie i produkty – zdecydowało tak 32% badanych w 2019 r. (w latach poprzednich było to odpowiednio 24% w 2018 r. i 33% w 2017 r.). 20% badanych wskazało rozwój gospodarczy kraju (22% rok wcześniej oraz 21% w 2017 r.). Szans rozwoju polskiej bankowości respondenci upatrują również w spadku bezrobocia i lepszej sytuacji społeczeństwa (11%), a także w stabilności systemu bankowego (9% – tu liczba wskazań w porównaniu do badania sprzed roku zmalała o 5 pkt. proc.). Wśród szans na względnie równym od kilku lat poziomie wskazywany jest też wzrost liczby osób korzystających z banków (8% odpowiedzi) oraz – w podobnym wymiarze – zaufanie do banków (w perspektywie trzyletniej wzrosło o 5 pkt. proc.). Ankietowani bankowcy nie upatrują natomiast szans w rozwoju sektora w zmianie polityki kredytowej banków, wysokim poziomie wiedzy finansowej klientów oraz programach i funduszach europejskich. Na te czynniki wskazało zaledwie 2% respondentów.

Największe zagrożenia

Na pierwszym miejscu zagrożeń dla polskiego systemu bankowego w 2019 r. przedstawiciele sektora umieścili zmienność prawa. Tego zdania był co czwarty pracownik banku. Zmienność przepisów prawa i regulacji od kilku lat uważane są za największe zagrożenie dla prawidłowego rozwoju polskiego systemu bankowego. Co piąty ankietowany uważał, że groźna jest również polityka wewnętrzna państwa. W stosunku do badania z ub.r. na znaczeniu zyskały kredyty walutowe i rozwiązania pomocowe dla kredytobiorców walutowych (uważa tak 17% respondentów, rok temu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: