Bank i Klient: Stabilizacja nastrojów wśród bankowców

BANK 2013/12

Stosunkowo duża dynamika wzrostu indeksów Monitora Bankowego w poprzednich miesiącach spotkała się z tonowaniem nastrojów wśród bankowców w najnowszym pomiarze.

Stosunkowo duża dynamika wzrostu indeksów Monitora Bankowego w poprzednich miesiącach spotkała się z tonowaniem nastrojów wśród bankowców w najnowszym pomiarze.

Paweł Minkina

Prognozy krajowe, jak i międzynarodowe pozwalają z optymizmem i nadzieją oczekiwać na 2014 r. Komisja Europejska zakłada dla Polski w przyszłym roku 2,5-proc. wzrost PKB oraz 2-proc inflację. Pierwszy raz w historii polski budżet będzie się charakteryzował nadwyżką finansów publicznych – na poziomie 4,4 proc. (głównie ze względu na reformę OFE), stopniowo będzie również spadało bezrobocie. Wielu ekonomistów jest jednak zdania, że scenariusz dla Polski może okazać się bardziej pozytywny – gospodarka krajowa ma jeszcze szybciej rozwijać się w 2015 r. Podobny scenariusz przewidują również bankowcy

W aktualnym pomiarze po raz kolejny odnotowano poprawę prognoz makroekonomicznych – wzrósł wynik wskaźnika sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, a także gospodarstw domowych oraz, co wydaje się logiczną konsekwencją, gospodarki kraju. W perspektywie następnych sześciu miesięcy badani bankowcy prognozują ogólną poprawę sytuacji na rynku finansowym. W porównaniu z minionym miesiącem największa poprawa przewidywań nastąpiła na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych – w obu przypadkach nastąpił wzrost o 8 pkt. proc. W listopadzie po raz kolejny odnotowano również poprawę prognoz makroekonomicznych. O 7 pkt. proc. wzrósł wynik wskaźnika sześciomiesięcznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, o 8 pkt. proc. – gospodarstw domowych, zaś o 11 pkt. proc. gospodarki kraju.

Może będzie lepiej W listopadzie wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł 26 pkt. proc., zaś wynik odpowiadającego mu wskaźnika prognoz osiągnął poziom 54 pkt. proc. Bankowcy z większym sceptycyzmem odnoszą się do sytuacji bieżącej na rynku kredytów gospodarstw domowych – indeks zanotował spadek w stosunku miesięcznym o 7 pkt. proc. Opinię tę rekompensują jednak prognozy – w tym obszarze indeks zanotował wzrost o 3 pkt. proc. (wykres 2). Nieznacznemu pogorszeniu uległy zarówno oceny, jak i przewidywania dotyczące kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych. Znaczący spadek o 10 pkt. proc. obserwujemy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: