Bank i Klient: Stare i nowe wyzwania

BANK 2014/02

Powiedzmy sobie szczerze: sytuacja polskich banków w zakresie ryzyka płynności nie jest idealna. Być może przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz system bankowy jest kruchy, jednak nie możemy przymykać oczu na to, że staje się kruchy w coraz większym stopniu.

BŁAŻEJ KOCHAŃSKI

Odmłódźmy się o 20 lat i spójrzmy na zalecenie Prezesa NBP obowiązujące w latach 1990-1996. Według tego zalecenia trzymiesięczny wskaźnik płynności bieżącej (aktywa zapadalne do 3 miesięcy w odniesieniu do pasywów wymagalnych w tym samym okresie) powinien być wyższy niż 0,9 (płynność dobra), zaś sytuację płynnościową należy określić jako złą, jeżeli ten wskaźnik jest niższy niż 0,7. Wskaźnik ów cały czas jest przytaczany w podręcznikach bankowości jako przykład dobrej praktyki w zarządzaniu ryzykiem. Tymczasem, według moich szacunków, dla zagregowanego systemu bankowego wskaźnik wynosi mniej niż 0,6, co oznacza (przynajmniej z punktu widzenia ówczesnego Prezesa NBP – w 1990 r. był to prof. Baka) „złą” sytuację płynnościową.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: