Bank i Klient: Struktura portfela największych banków

BANK 2016/01

O prócz kwartalnego monitoringu sytuacji finansowej banków, będziemy regularnie poddawać analizie również wybrane aspekty ich działania. Na początek przeanalizujemy portfel kredytowy, jego strukturę i jakość mierzoną udziałem należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. Bazujemy na wynikach opublikowanych przez 13 banków w raportach kwartalnych, obowiązkowych do upubliczniania przez spółki giełdowe. Dane nie są do końca porównywalne pomiędzy bankami, ale pomimo to pozwalają analizować sytuację poszczególnych banków jak i całej populacji.

O prócz kwartalnego monitoringu sytuacji finansowej banków, będziemy regularnie poddawać analizie również wybrane aspekty ich działania. Na początek przeanalizujemy portfel kredytowy, jego strukturę i jakość mierzoną udziałem należności ze zidentyfikowaną utratą wartości. Bazujemy na wynikach opublikowanych przez 13 banków w raportach kwartalnych, obowiązkowych do upubliczniania przez spółki giełdowe. Dane nie są do końca porównywalne pomiędzy bankami, ale pomimo to pozwalają analizować sytuację poszczególnych banków jak i całej populacji.

Grzegorz Elaniuk

Informacje o strukturze portfeli kredytowych pokazują dominację klienta indywidualnego, 53 proc. kredytów i pożyczek jest dla tego segmentu, podczas gdy klienci korporacyjni to około 43 proc. Są to dane szacunkowe, gdyż banki, publikując swoje kwartalne raporty, pokazują kredyty w różnych agregacjach nie do końca porównywalnych między sobą. To, co się udało wyczytać ze sprawozdań kwartalnych, prezentuje 1.

Kilka banków ma ponad 70-proc. udział kredytów dla klienta indywidualnego, czyli można je zaliczyć do segmentu wyspecjalizowanego w działalności detalicznej, są to: Bank BPH, Getin Noble Bank i Bank Millennium. Druga najbardziej liczna grupa, ale również posiadająca najwyższe aktywa, to banki, w których klient detaliczny stanowi ponad 40 proc. kredytów, ale mniej niż 70 proc. W grupie tej znalazły się dwa największe banki działające w Polsce, czyli PKO BP i Pekao. Do podmiotów typowo korporacyjnych zaliczyć można natomiast BOŚ, Bank Handlowy oraz BGŻ BNP Paribas, które notują ponad 60-proc. udział kredytów na finansowanie podmiotów gospodarczych. Tam, gdzie suma udziałów jest niższa niż 100 proc., nie są pokazane niektóre produkty, np. papiery dłużne, leasing, finansowanie samorządów itp.

Na co pożyczamy?

Na portfele banków można też spojrzeć z perspektywy produktowej. Podziały produktowe wykorzystywane przez banki nie są identyczne, np. banki specjalizujące się w obsłudze rolnictwa starają się prezentować ten segment oddzielnie, dzieląc na jeszcze mniejsze kawałki. W innych oprócz działalności stricte kredytowej pojawia się również leasing, factoring. Dla części portfela na finansowanie podmiotów gospodarczych wydziela się także kredyty inwestycyjne i operacyjne. Tak zwane kredyty operacyjne rosły dynamiczne – o okoł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: