Bank i Klient: System wymiany informacji kredytowej coraz bardziej szczelny

BANK 2015/02

Określenie zasad dostępu firm pożyczkowych do rejestrów kredytowych sektora bankowego - to jeden z celów przedstawionego w grudniu ub.r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Określenie zasad dostępu firm pożyczkowych do rejestrów kredytowych sektora bankowego - to jeden z celów przedstawionego w grudniu ub.r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Konrad Machowski

– Rozwiązanie to będzie pozytywnie oddziaływać na zwiększenie stabilności sektora finansowego, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu konsumentów i realizując postulaty odpowiedzialnego kredytowania oraz odpowiedzialnego zaciągania kredytów i pożyczek – oceniają autorzy projektu. Czy przedstawione przez rząd propozycje spełnią pokładane w nich nadzieje?

Wypełnianie luki

Obowiązek badania zdolności kredytowej klientów przez firmy pożyczkowe pojawił się w polskim systemie prawnym 17 stycznia 2014 r., kiedy to weszły w życie zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, nakładające na podmioty udzielające takich pożyczek obowiązek badania zdolności kredytowej w miejsce wcześniej stosowanej oceny ryzyka kredytowego. Równocześnie nie określono kryteriów, na podstawie których firmy pożyczkowe miałyby uzyskać dostęp do odpowiednich baz danych – w tym rejestrów kredytowych sektora bankowego.

Obecny projekt ma wypełnić wspomnianą lukę. Uzasadnienie wymienia jako jeden z celów nowelizacji określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pożyczkodawców niebankowych. – Stworzenie podstaw prawnych również dla wymiany informacji miesięcznik finansowy BANK | luty | 2015w zakresie kredytów konsumenckich udzielonych w sektorze pozabankowym przez instytucje pożyczkowe pozwoli na pełniejszą ocenę zdolności kredytowej konsumenta, z wykorzystaniem możliwie pełnej informacji o zaciągniętych przez niego zobowiązaniach, zarówno w bankach, jak również poza sektorem bankowym – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Kogo mają dotyczyć nowe regulacje? Zgodnie z projektem art 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim instytucją pożyczkową będzie kredytodawca, którego działalność – będąca źródłem większości przychodów – polega na udzielaniu pożyczek ze środków własnych, inny niż podmiot, którego działalność polega na udzielaniu pożyczek ze środków własnych w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup towarów i usług w systemie ratalnym. To doprecyzowanie ma na celu wyłączenie przedsiębiorców udzielających klientom tzw. kredytu kupieckiego.

Udostępnianie danych

Warunki udostępniania informacji określone zostały w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: