Bank i Klient: Szkolą, zatrudniają i lepiej płacą…

BANK 2012/02

Związek Banków Polskich przeprowadził kolejne badania dotyczące kadr sektora bankowego. Szczegółowe dane i pełne analizy trafią do instytucji, które zdecydowały się poświęcić swój czas i energię i włączyć się w badanie. Pozostałe banki otrzymają jedynie ogólne informacje na temat wyników. Badania były szczególne, bowiem objęły okres recesji gospodarczej, dlatego też pojawiło się w nich kilka dość zaskakujących wyników.

Związek Banków Polskich przeprowadził kolejne badania dotyczące kadr sektora bankowego. Szczegółowe dane i pełne analizy trafią do instytucji, które zdecydowały się poświęcić swój czas i energię i włączyć się w badanie. Pozostałe banki otrzymają jedynie ogólne informacje na temat wyników. Badania były szczególne, bowiem objęły okres recesji gospodarczej, dlatego też pojawiło się w nich kilka dość zaskakujących wyników.

Sławomir Dolecki

Związek Banków Polskich prowadzi różnego rodzaju badania i analizy struktury zatrudnienia w sektorze niemal od samego początku swojej działalności. Jest to jedna z jego statutowych powinności. Pierwsze badanie przeprowadzono na początku lat dziewięćdziesiątych i od tego czasu powtarzane są one cyklicznie w trzyletnich przedziałach czasowych.

Bez członków zarządu

– Niestety nie wszystkie badania przeprowadzone przez ten czas miały ten sam profil, więc niektórych informacji nie można analizować w dłuższej perspektywie, jednak większość danych pozwala nam oceniać zmiany w naszym sektorze na przestrzeni niemal dwóch dziesięcioleci – tłumaczy Barbara Barańska ze Związku Banków Polskich, od wielu lat zajmująca się m.in. badaniami struktury zatrudnienia w bankowości. – Aby były jeszcze lepiej porównywalne staramy się nie zmieniać zbyt często zespołu badawczego oraz zakresu analizy, choć ta obejmuje coraz więcej nowych zagadnień.

Do roku 2000 na zlecenie ZBP badania prowadziła Fundacja Edukacji Badań Bankowych. Od tego czasu Związek prowadzi analizy we własnym zakresie, pod kierownictwem merytorycznym prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka, osoby znanej i cenionej w całym środowisku.

Prowadzone badanie jest zarówno ilościowe, jak i jakościowe, a nadrzędną zasadą reprezentatywności wyników jest fakt, by pula uczestników obejmowała co najmniej 50 proc. zatrudnienia w sektorze, biorąc oczywiście pod uwagę banki komercyjne. Analiza obejmuje centrale oraz duże i małe oddziały banków, a także wszystkich zatrudnionych – na stanowiskach kierowniczych i szeregowych pracowników. Z badania wyłączeni są jedynie członkowie zarządów, ponieważ ich status i wynagrodzenie często regulowane są innymi zasadami, jako że podlegają oni bezpośredniej ocenie rad nadzorczych, przez nie są powoływani na stanowiska (bardzo często są to kontrakty menedżerskie), a kryteria wysokości wynagrodzenia przewidują wiele niestandardowych opcji.

Rośnie kadra zarządzająca

Ostatnie badania dotyczyły bardzo ciekawego z socjologicznego punktu widzenia, choć niespokojnego gospodarczo i biznesowo okresu. Mimo to stwierdzono, iż zatrudnienie w sektorze nieznacznie wzrosło. Nastąpiły co prawda znaczące ruchy wewnątrz struktur organizacyjnych, z wielu działów zwalniano pracowników, jednak do wielu innych przyjmowano. Sugeruje to znaczne ich przeszeregowanie oraz położenie przez banki nacisku na inne zadania w ramach prowadzonej działalności. Rosły także wynagrodzenia, może nie oszałamiająco, ale z punktu widzenia inflacji sytuacja pracowników sektora finansowego nie uległa pogorszeniu.

– Jednym z ciekawszych spostrzeżeń było zmniejszenie rozpiętości zarządzania, co w praktyce oznacza, że w hierarchii służbowej pojawiło się więcej osób na stanowiskach kierowniczych – mówi Barbara Barańska. – Informacja ta wywołała dość duże zdziwienie i był to chyba najgorętszy punkt dyskusji o efektach badania. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: