Bank i Klient: Teoria, praktyka i moralność

BANK 2011/04

Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych Związku Banków Polskich odebrali kolejni przedstawiciele środowiska. 30 marca 2011 r. w warszawskim Klubie Bankowca otrzymało je 280 pracowników polskich banków.

Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych Związku Banków Polskich odebrali kolejni przedstawiciele środowiska. 30 marca 2011 r. w warszawskim Klubie Bankowca otrzymało je 280 pracowników polskich banków.

Karol Jerzy Mórawski

Certyfikaty potwierdzają przyznanie stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Chciałbym, żebyście Państwo mieli przeświadczenie, że jesteście u siebie – tymi słowami prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powitał bankowców przybyłych na kolejną już uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP. Pośród nich najliczniejszą grupę stanowili rzecz jasna uhonorowani absolwenci. W tym roku stopień Samodzielnego Pracownika Bankowego przyznano 71 bankowcom, a kwalifikacje Dyplomowanego Pracownika Bankowego otrzymało aż 209 osób.

Dorota Stankiewicz
Bank Spółdzielczy w Żurominie

Certyfikaty bardzo ułatwią pracę. Podczas dzisiejszej gali spotkało się wiele osób, które na co dzień prywatnie znają się z różnych banków. Podczas procesu uzyskiwania certyfikatów możemy wymieniać poglądy na temat naszej pracy, zdobywania klientów. Certyfikaty podkreślają również prestiż zarówno absolwentów, jak i samych banków. Są dowodem, że bank ma wykształconą załogę, potrafiącą podnosić swoje kwalifikacje. Certyfikaty stanowią zatem istotny czynnik motywujący.

Kim są główni bohaterowie uroczystości? Odpowiedzi na to pytanie udzielił już w pierwszych zdaniach prezes ZBP. – Są to osoby najwybitniejsze w zakresie nauki i praktyki bankowej w Polsce. Osoby, które zdaniem swych menedżerów zasłużyły na uhonorowanie nie tylko umiejętności, ale także wiedzy i pewnej postawy – powiedział. Przypomnijmy: zgodnie z wytycznymi ZBP w zakresie standardów kwalifikacyjnych szkolenia nie ograniczają się wyłącznie do zdobywania wiedzy. Uczestnictwo w szkoleniach pozwala określić i sprecyzować własny rozwój zawodowy, pomóc w rozstrzygnięciu, w jaki sposób i w jakim tempie przebiegać ma kariera. Jedną z istotnych umiejętności, jaką uzyskują bankowcy, jest otwarcie na klienta i jego potrzeby, umiejętność indywidualnego podejścia. Tę ważną kwestię podkreślił również w swym przesłaniu do uhonorowanych prezes Krzysztof Pietraszkiewicz. – Pamiętajmy, że w relacjach z naszymi klientami po prostu doradzamy czy zarządzamy czymś bardzo ważnym dla wszystkich ludzi, czasami dorobkiem życia. Zdając te egzaminy, zatrudniając się w bankach, każdy z nas podpisuje pewne zobowiązanie, że będzie przestrzegał zasad dobrej praktyki bankowej i postępował etycznie. Znajdujecie się niejednokrotnie w bardzo trudnej sytuacji. Mam gorącą prośbę, abyśmy swą postawą i wizerunkiem szukali najlepszych obopólnych rozwiązań – stwierdził.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: