Bank i Klient: Teoria, praktyka i moralność

BANK 2011/04

Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowych Związku Banków Polskich odebrali kolejni przedstawiciele środowiska. 30 marca 2011 r. w warszawskim Klubie Bankowca otrzymało je 280 pracowników polskich banków.

Karol Jerzy Mórawski

Certyfikaty potwierdzają przyznanie stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. – Chciałbym, żebyście Państwo mieli przeświadczenie, że jesteście u siebie – tymi słowami prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powitał bankowców przybyłych na kolejną już uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP. Pośród nich najliczniejszą grupę stanowili rzecz jasna uhonorowani absolwenci. W tym roku stopień Samodzielnego Pracownika Bankowego przyznano 71 bankowcom, a kwalifikacje Dyplomowanego Pracownika Bankowego otrzymało aż 209 osób.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: