Bank i Klient: Tylko ścisła współpraca banków w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom – kluczem ograniczania strat fraudowych

BANK 2014/02

Ta prosta prawda tylko z pozoru wydaje się oczywista, bowiem wiedza na temat skali i zasięgu zjawiska wyłudzeń, pomimo upływu lat, pozostaje zróżnicowana, a ponadto świadomość, że razem możemy więcej, nie jest do końca powszechna. Również dlatego, przekonując do współpracy kolejne instytucje finansowe, wciąż musimy doskonalić dostępne instrumenty i narzędzia wymiany informacji. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest możliwość szybkiego rozpoznawania potencjalnych zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych transakcji kredytowych.

Witold Krajewski, Departament Rynku Bankowego BIK S.A.

Trudno jest pozyskać informacje o rzeczywistej skali wyłudzeń kredytów w polskim sektorze bankowym. Wynika to z wielu przyczyn, takich jak np. brak rzetelnej weryfikacji fraudowej, ograniczeń kadrowych w bankach, rejestracji wyłudzeń jako straty kredytowe.

Analiza na podstawie danych BIK z lat 2011-2013 wykazała możliwą skalę problemu wyłudzeń w bankach na poziomie ok. 0,4-0,45 proc. kwoty udzielanych kredytów, co stanowi wartość 450-500 mln zł rocznie.

Jako założenia do identyfikacji transakcji wyłudzonych przyjęto warunki:

  • rachunki kredytowe, gdzie brak spłaty pierwszej raty,
  • rachunki kredytowe, gdzie całkowicie ustaje ich obsługa w przeciągu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: