Bank i Klient: Umiarkowany optymizm i dobre prognozy

BANK 2014/01

Polski sektor bankowy był w minionym roku dobrze oceniany. Zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. I co istotne - także przez media.

Polski sektor bankowy był w minionym roku dobrze oceniany. Zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. I co istotne - także przez media.

PAWEŁ MINKINA

Na obraz sektora bankowego składa się suma opinii osób korzystających z usług bankowych, mediów, a także postawa samych bankowców. Reputacja i wizerunek to przymioty tworzone latami, a tracone niekiedy w wyniku jednostkowych wydarzeń. Chociaż nieprzerwanie w trudnych latach 2007-2012 krajowy sektor bankowy rozwijał się stabilnie, to sama świadomość wydarzeń za granicą miała znaczący wpływ na zachowania konsumentów, przedsiębiorców, a także postawę bankowców. Również media opisywały realia polskiej bankowości i odnosiły się do wydarzeń światowych. Niepewność co do przyszłości gospodarczej oraz stabilności systemu finansowego określały rzeczywistość ekonomiczną ostatnich kilku lat. Miniony rok – zarówno wśród klientów banków, mediów, jak i pracowników bankowości – upłynął już jednak w nieco innym klimacie

Bezpieczeństwo i stabilność

Rok 2013 przyniósł stopniową poprawę ogólnych nastrojów społecznych, co było spowodowane w głównej mierze lepszymi prognozami dotyczącymi wzrostu gospodarczego, jak również stabilizacją światowej gospodarki. Jak pokazują badania TNS Polska Wizerunek sektora bankowego 2013, respondenci twierdzą obecnie, że mogą ufać bankom i zdawać się na nie. Najczęściej mówią oni o bezpieczeństwie pieniędzy, uczciwości, kompetencji i przewidywalności.

Bezpieczeństwo banków jest jednym z najlepiej ocenianych aspektów rynku finansowego w 2013 r. Respondenci wskazali również czynniki, które mogą wpływać na brak zaufania klientów do banków. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć chęć zarabiania na niewiedzy konsumentów, wprowadzanie niezrozumiałych ofert oraz krótki okres funkcjonowania instytucji na rynku i związany z tym brak tradycji. Klienci bardzo surowo oceniają etykę postępowania, uczciwość w relacjach z nimi, oferowanie produktów bez ukrytych opłat czy niezrozumiałe zapisy umów. Co należy podkreślić, również środowisko bankowe dostrzega problem skomplikowanych umów, jednak o ile opinia publiczna podkreśla, że to wina banków, o tyle środowisko bankowe nieczytelność umów przypisuje zazwyczaj skomplikowanemu tematowi, jaki jest w nich poruszany.

Mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach globalnych i wielu problemów trapiących sektor w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, polski system bankowy zachowywał stabilność, co wyraźnie doceniają nie tylko klienci, ale ogół społeczeństwa – to główny wniosek badania wizerunku sektora bankowego w 2013 r.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: