Bank i Klient: Unijne zwrotne intrumenty finansowe nowej generacji

BANK 2012/03

UE próbuje wystandaryzować zwrotne instrumenty finansowe UE, które miałyby zastąpić po 2013 r. dotacje. W nowym systemie uczestniczyłyby także banki. Ramy tej standaryzacji, zwane "platformami instrumentów dłużnych i kapitałowych", Komisja Europejska przedstawiła w końcu ubiegłego roku. Obecnie trwa dyskusja, w której uczestniczy także Związek Banków Polskich.

Mariusz Idzikowski

Dla rozwoju

Nowe instrumenty mają zapewnić rozwój finansowania innowacji, trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki nim możliwe będzie skorygowanie niedoskonałości lub nieprawidłowości, które dziś przekładają się na niewystarczający poziom finansowania niektórych obszarów rynku dlatego, że postrzegane są one jako zbyt ryzykowne dla inwestorów. Innowacyjne instrumenty finansowe mogą uzupełniać konkretne interwencje regulacyjne lub być podejmowane indywidualnie.

Nie tylko środki finansowe

Instrumenty finansowe wdrażane na poziomie UE mogą mieć istotne skutki pozafinansowe, takie jak efekt testowy na rynkach docelowych, przekładający się na ich szersze zastosowanie w innych sektorach. Konsekwentne stosowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: