Bank i Klient: Uniwersalne zasady w dynamicznej rzeczywistości

BANK 2015/01

Z Władysławem Gołębiewskim, przewodniczącym Komisji Etyki Bankowej, rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Z Władysławem Gołębiewskim, przewodniczącym Komisji Etyki Bankowej, rozmawia Karol Jerzy Mórawski

Bankowość w ostatnim czasie należy do najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Zmienia się w zasadzie wszystko: od uwarunkowań prawnych, poprzez czynniki o charakterze ekonomicznym, a na nowoczesnych technologiach kończąc. Jak te wszystkie zmiany znajdują odzwierciedlenie w działalności Komisji Etyki Bankowej?

– Po kilkunastu latach działalności doszliśmy do wniosku, że należy spojrzeć jeszcze raz na zasady dobrych praktyk bankowych – i dokonaliśmy przeglądu tych zasad, przygotowaliśmy zmiany, które następnie zostały zaprezentowane i przyjęte podczas Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich. Można powiedzieć, że staraliśmy się – w jakimś przynajmniej stopniu – odzwierciedlić zmiany, które zaszły w sektorze bankowym, w jego działalności i produktach. Braliśmy również pod uwagę fakt, że sfera zainteresowań Komisji stała się przedmiotem bardzo wielu regulacji. Mam tu na myśli nie tylko inicjatywy podejmowane przez organy krajowe, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Równie istotny wpływ na sferę będącą przedmiotem naszej działalności wywierają regulacje międzynarodowe – jak chociażby MiFID, czy wreszcie regulacje, które były wprowadzane przez poszczególne grupy bankowe i banki w ramach compliance. Ta zmiana, czy raczej korekta dokonana w dziedzinie dobrych praktyk, to jedna rzecz. Druga, myślę że bardzo interesująca – ponieważ zawsze powtarzamy, że zaczyna się od edukacji, a ta, przynajmniej od strony ekonomicznej czy finansowej, nie stoi w Polsce na najwyższym poziomie – zorganizowaliśmy dwie edycje konkursu o nagrodę Robina Cosgrove, poświęconego etyce w finansach. Ta nagroda ustanowiona została kilka lat temu w Szwajcarii, my zorganizowaliśmy jej polską edycję. Odbyły się już dwie edycje tego konkursu, obecnie pracujemy nad kolejną. Zwiększyliśmy częstotliwość publikowania raportu o relacjach banku z klientami, który początkowo ukazywał się co dwa lata. Obecnie opracowanie to publikowane jest rokrocznie i – jak sądzę – stanowi cenne źródło informacji w tym zakresie dla członków Związku Banków Polskich. Opracowanie to jest na tyle interesujące, że wiele z jego wniosków zostało uwzględnionych w planie działań ZBP na najbliższe lata.

Warto przypomnieć, jakie elementy mają wpływ na tworzenie kodeksu dobrych praktyk dla sektora bankowego. Wspominał pan o regulacjach krajowych, unijnych, wreszcie wewnętrznych unormowaniach wprowadzanych w bankach…

– Podstawowym elementem – jak mawiał nasz bardzo bliski współpracownik, autorytet w dziedzinie etyki biznesu i członek Komisji Etyki Bankowej, prof. Wojciech Gasparski – są proste i uniwersalne zasady, obowiązujące nie tylko w sferze finansów. Oprócz najczęściej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: