Bank i Klient: V Bankowe Forum Wierzytelności

BANK 2014/05

Już drugi raz Bankowe Forum Wierzytelności zorganizowano na stadionie. Ubiegłoroczna edycja odbyła się na Stadionie Narodowym, teraz gościny udzieliła Pepsi Arena przy Łazienkowskiej. Organizatorem konferencji było Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, a patronatu udzielili: Związek Banków Polskich, Polski Związek Windykacji oraz Firma Wiarygodna Finansowo. W konferencji udział wzięli reprezentanci sektora bankowego, branży windykacyjnej, przedstawiciele administracji państwowej oraz niezależni eksperci.

Już drugi raz Bankowe Forum Wierzytelności zorganizowano na stadionie. Ubiegłoroczna edycja odbyła się na Stadionie Narodowym, teraz gościny udzieliła Pepsi Arena przy Łazienkowskiej. Organizatorem konferencji było Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, a patronatu udzielili: Związek Banków Polskich, Polski Związek Windykacji oraz Firma Wiarygodna Finansowo. W konferencji udział wzięli reprezentanci sektora bankowego, branży windykacyjnej, przedstawiciele administracji państwowej oraz niezależni eksperci.

Jerzy Ochocki

Motywem wiodącym tegorocznego forum była wymiana informacji gospodarczej i jej wpływ na poprawę dyscypliny płatniczej. Rozpoczynając obrady, Mariusz Hildebrand, prezes BIG InfoMonitor S.A., przypomniał, że wymiana informacji gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla kondycji całego sektora finansowego. – Celem tego forum jest wymiana wiedzy pomiędzy sektorem finansowym – bankowym, leasingowym, pożyczkowym – a sektorem windykacyjnym. Generalnie wszyscy jesteśmy z sektora finansowego – ponieważ wszyscy mówimy o pieniądzach. (…) Na rynku wierzytelności wymiany informacji funkcjonuje wiele podmiotów: Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej, biura informacji gospodarczej, giełdy wierzytelności. Jest wiele podmiotów które zajmują się wymianą i udostępnianiem informacji, są też informacje zbierane z serwisów społecznościowych – stwierdził.

– Kondycja polskich banków jest dobra, ale to jeszcze nie zapewnia optymalnego finansowania polskiej gospodarki – tak obecną sytuację na rynku bankowym podsumował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Jedną z głównych przyczyn obniżających wydajność sektora finansowego – a w konsekwencji całej gospodarki – są nieregularnie spłacane kredyty. Zobowiązania te liczone są w miliardach złotych. – Łącznie kredyty zagrożone wynoszą ok. 60 mld zł na całą pulę udzielonych kredytów, a utworzone rezerwy celowe na kredyty nieregularne to ponad 34 mld zł, czyli więcej niż 54 proc. Można powiedzieć, że wiele z tych kredytów nieregularnych zostanie spłaconych, choć wymaga to pewnego wysiłku. Nawiązuje to do naszego dzisiejszego spotkania, bo państwo w tym procesie bezpośrednio lub pośrednio także uczestniczycie – podkreślił prezes ZBP.

Bariery dla rejestracji zaległości podatkowych w BIG

W jaki sposób zwiększyć dyscyplinę płatniczą na polskim rynku? W pierwszej kolejności należy uszczelnić system prawny tak, aby świadome opóźnianie płatności stało się po prostu nieopłacalne. Przykładem może być istniejący system udostępniania informacji o przeterminowanych należnościach. Choć ustawa z 2011 r. wiele zmieniła w tej dziedzinie, do dziś rejestry biur informacji gospodarczej nie zawierają kompletnych informacji na temat zaległych podatków czy składek ZUS. Niestety, wszystko wskazuje na to, że – wbrew niedawnym zapowiedziom – na udostępnianie pełnej informacji o zaległościach publicznoprawnych jeszcze poczekamy. – Bardzo często te zobowiązania, które należą się podmiotom publicznym, wpadają w reżim ordynacji podatkowej, co oznacza że obejmowane są one także tajemnicą skarbową. To utrudnia wprowadzenie i bardzo proste zgłaszanie wierzytelności, które tak naprawdę są odpłatnością za usługi – jak np. opłata za odbiór odpadów – stwierdził Grzegorz Lang, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji w Ministerstwie Gospodarki.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się przekazywanie do biur informacji gospodarczej danych dotyczących niezapłaconych grzywien – w tym najczęściej ignorowanych przez kierowców mandatów za wykroczenia drogowe. Odpowiednie zmiany w tym zakresie przygotowuje właśnie rząd. Kolejna propozycja Ministerstwa Gospodarki to rejestr bezskutecznych egzekucji. Brak takiego narzędzia uniemożliwia obecnie wychwycenie kontrahentów obarczonych najwyższym stopniem ryzyka gospodarczego. Pojawia się również koncepcja wymiany danych pomiędzy poszczególnymi biurami informacji gospodarczej, tak aby raport z jednego BIG-u uwzględniał dane z pozostałych rejestrów. Rozważane ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: