Bank i Klient | W III kwartale poniżej oczekiwań

BANK 2015/12

Po lekkim odbiciu w segmencie kredytów mieszkaniowych w drugim kwartale tego roku pojawiły się oczekiwania, że tendencja ta zostanie utrzymana. Wyniki odnotowane po III kwartale nie wskazują jednak na to, że rynek kredytów mieszkaniowych powrócił na ścieżkę wzrostową. Banki udzieliły łącznie 43,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,7 mld zł.

Po lekkim odbiciu w segmencie kredytów mieszkaniowych w drugim kwartale tego roku pojawiły się oczekiwania, że tendencja ta zostanie utrzymana. Wyniki odnotowane po III kwartale nie wskazują jednak na to, że rynek kredytów mieszkaniowych powrócił na ścieżkę wzrostową. Banki udzieliły łącznie 43,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 9,7 mld zł.

Jacek Gieorgica

Możemy mówić o pewnej stabilizacji popytu na poziomie istotnie niższym niż notowany jeszcze kilka lat temu i utrzymaniu dotychczasowej prognozy na koniec roku. Bankowcy argumentują, że receptą na przełamanie stagnacji jest stworzenie mechanizmu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Minimalnie lepiej

Zgodnie z danymi za III kw. 2015 r., zebranymi w 25. – jubileuszowej odsłonie Raportu AMRON-SARFiN, banki udzieliły 43 945 kredytów mieszkaniowych o wartości 9,704 mld zł. To odpowiednio o 5,5 oraz 3,52 proc. mniej niż w II kw. oraz o 0,67 i 5,11 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od stycznia do września br. banki podpisały 132 618 umów o łącznej wartości 28,740 mld zł. W tym samym okresie 2014 r. wartość nowo udzielonych kredytów (131 094) była nieco niższa i wynosiła 27,663 mld zł. Można więc sądzić, że wyniki tegoroczne będą tylko nieznacznie lepsze niż w 2014 r.

– Dotychczasowa analiza sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych, w szczególności dwóch ostatnich kwartałów, sugeruje, że ten rok pod względem wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych może zakończyć się wynikiem minimalnie lepszym niż rok poprzedni. Oceniamy, że osiągnięcie poziomu 38 mld wartości kredytów jest realne, jednak nic nie wskazuje, aby udało się przekroczyć barierę 180 tys. nowych umów. Trudno oczekiwać także dynamicznego wzrostu akcji kredytowej w roku 2016. Brak programów oszczędnościowych stwarzających szansę na systematyczne gromadzenie wkładu własnego – w przyszłym roku już na poziomie 15 proc. – skutkuje akceptowaniem przez banki wniosków bardziej zamożnych gospodarstw domowych, a te w zasadzie zaspokoiły swoje potrzeby mieszkaniowe w latach poprzednich. Obecnie ci najbardziej zamożni nabywają drugie mieszkanie z myślą o najmie – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Po III kw. 2015 r. całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych był niższy o 0,91 proc. od notowanego na koniec II kw. Główną przyczyną tego spadku, pomimo przyrostu w tym okresie liczby czynnych kredytów o wartości przekraczającej 4,2 mld zł, były wahania kursu franka szwajcarskiego, co przy znaczącym udziale w portfelu kredytów denominowanych w tej walucie spowodowało spadek poziomu zadłużenia gospodarstw domowych. Na koniec III kw. br. łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych wyniosła 370,630 mld zł – w ujęciu nominalnym mniej o 3,409 mld zł niż w końcu II kw. Całkowita liczba umów kredytowych w tym okresie wzrosła natomiast o 19 844 (1,02 proc.), osiągając poziom 1 965 131 umów. Warto odnotować, że od 2009 r. przyrost umów kredytowych w segmencie mieszkaniowym wyniósł 600 tys., jednak w tym czasie banki udzieliły ponad 1,3 mln kredytów, co oznacza, że ich znaczna ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: