Bank i Klient: W jakich sytuacjach korzystamy z przelewów natychmiastowych?

BANK 2016/09

Już dwie trzecie klientów banków uważa przelewy natychmiastowe za przydatną usługę - wynika z badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich i KIR. Przynajmniej raz zlecał je co piąty Polak posiadający konto. Zdaniem ankietowanych, z usługi warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy trzeba uregulować rachunki w dniu ich zapadalności lub gdy chcemy mieć pewność, że odbiorca otrzyma środki od razu. Wzrost zapotrzebowania na płatności natychmiastowe potwierdzają wyniki badania, a także rosnące statystyki systemu Express Elixir.

Już dwie trzecie klientów banków uważa przelewy natychmiastowe za przydatną usługę - wynika z badania opinii, przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich i KIR. Przynajmniej raz zlecał je co piąty Polak posiadający konto. Zdaniem ankietowanych, z usługi warto skorzystać zwłaszcza wtedy, gdy trzeba uregulować rachunki w dniu ich zapadalności lub gdy chcemy mieć pewność, że odbiorca otrzyma środki od razu. Wzrost zapotrzebowania na płatności natychmiastowe potwierdzają wyniki badania, a także rosnące statystyki systemu Express Elixir.

W tegorocznym badaniu "Wizerunek polskiego sektora bankowego"*, zrealizowanym przez TNS Polska, blisko dwie trzecie ankietowanych klientów banków doceniło funkcjonalność przelewów natychmiastowych w codziennych sytuacjach. W tej grupie 38% respondentów wskazało, że korzysta z usługi do regulowania płatności za rachunki (wzrost o 17 pkt. proc. w porównaniu z 2015 r.) czy spłaty raty kredytu (19% wobec 8% w 2015 r.). Niemal co trzeci badany (30%) wykonuje przelew natychmiastowy, gdy chce mieć pewność, że trafi on do odbiorcy niezwłocznie. Dla porównania - w ubiegłym roku odpowiedziało tak 23% ankietowanych. Transakcje natychmiastowe są doceniane także w relacjach biznesowych - zwłaszcza gdy należy pilnie uregulować zobowiązania wobec kontrahentów - co deklaruje 24% osób biorących udział w badaniu (13% w 2015 r.).

W opinii 10% ankietowanych przelewy natychmiastowe są również przydatne m.in. podczas zakupów on-line, gdy zależy nam, aby przelew jak najszybciej dotarł do sprzedawcy co ma wpływ na czas realizacji zamówienia (w 2015 r. odpowiedziało tak 9% uczestników badania) czy w sytuacji, gdy chcemy wykorzystać okazję, np. kupić bilety lotnicze w ofercie last minute (wzrost o 2 pkt. proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem).

- Trendy zdiagnozowane na podstawie wyników przeprowadzonego sondażu, świadczące o rosnącym zainteresowaniu przelewami natychmiastowymi wśród klientów banków, odzwierciedlone są w statystykach systemu Express Elixir - mówi Michał Szymański, wiceprezes zarządu KIR - W czerwcu 2016 r. rozliczyliśmy 225,7 tys. takich transakcji, a ich łączna wartość przekroczyła 871 mln zł. Dla porównania, w czerwcu ubiegłego roku zrealizowaliśmy ponad 121,6 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 554 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że zwiększa się również liczba banków, komercyjnych i spółdzielczych, które wdrażają to rozwiązanie. Tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku do systemu Express Elixir przystąpiło 19 banków - dodaje M. Szymański. System Express Elixir jest wykorzystywany także do obsługi przelewów na numer telefonu między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK. Obecnie usługa jest dostępna w PKO Banku Polskim, ING Banku Śląskim, Banku Millennium, Banku Zachodnim WBK oraz mBanku.

Szczegóły dotyczące dostępności banków i oferowanych przez nie usług w zakresie systemu Express Elixir można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

bank.2016.09.wykres.063.a


* Badanie przeprowadzone zostało w marcu 2016 r. w ramach cyklicznego wielotematycznego badania Omnibus na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie klientów banków w wieku 15+. Liczebność próby: N=506. Badanie zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie Związku Banków Polskich we współpracy z KIR S.A.

 
Udostępnij artykuł: