Bank i Klient: W oczekiwaniu na lepszy rok

BANK 2014/03

Zdecydowanie lepsza sfera prognoz oraz stonowana ocena sytuacji bieżącej - tak, kolejny już raz, wygląda badanie Monitor Bankowy. Ten swoisty wywiad o sytuacji w sektorze bankowym, ale też cykliczne raporty dotyczące rynku finansowego, korzystniej odnoszą się do przyszłości niż do teraźniejszości.

Zdecydowanie lepsza sfera prognoz oraz stonowana ocena sytuacji bieżącej - tak, kolejny już raz, wygląda badanie Monitor Bankowy. Ten swoisty wywiad o sytuacji w sektorze bankowym, ale też cykliczne raporty dotyczące rynku finansowego, korzystniej odnoszą się do przyszłości niż do teraźniejszości.

Paweł Minkina

Pomiar Monitora Bankowego przeprowadzony w lutym 2014 r. przez TNS Polska przyniósł spadek wskaźnika oceny bieżącej o 5,6 pkt. proc. oraz wzrost wskaźnika prognoz o 5,9 pkt. proc. Całościowy wskaźnik koniunktury w bankowości Pengab zanotował wzrost zaledwie 0,1 pkt. proc. (patrz wykres 1), należy jednak podkreślić, że wskazuje tendencję wzrostową, z różną co prawda dynamiką, od połowy 2013 r. W najnowszym badaniu różnica pomiędzy sferą prognoz a oceną sytuacji bieżącej jest największa od sześciu miesięcy i wynosi ponad 11 pkt. proc. Zdaniem Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, wyniki sondażu na temat koniunktury w sektorze bankowym w lutym to kontynuacja optymistycznych prognoz wśród ankietowanych bankowców. – Wskazania te są wyrazem oczekiwania dalszej poprawy sytuacji zarówno w kluczowych segmentach bankowości, jak i w gospodarce. Podobnie jak w poprzednim badaniu obserwujemy bardzo wysokie wskaźniki salda prognozy sześciomiesięcznej, szczególnie kontrastujące z prognozami w analogicznym okresie roku poprzedniego – podkreśla prezes Pietraszkiewicz.

Mimo tych optymistycznych informacji przedstawiciele środowiska bankowego przewidują, że w najbliższych kilku latach spadnie znaczenie dużych placówek bankowych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy ma być zmiana nawyków korzystania z usług bankowych przez klientów. Dlatego też największy wzrost prognozuje się w odniesieniu do bankowości internetowej (takiego zdania jest 97 proc. bankowców) i mobilnej (94 proc.).

Rekordowo wysokie prognozy W obszarze gospodarstw domowych najwyraźniej rysuje się podział pomiędzy oceną bieżącą a nadziejami respondentów na przyszłość. Bieżąca ocena rynku kredytów gospodarstw domowych w lutym br. wyniosła 22 pkt. proc., co stanowi najniższy poziom w okresie ostatnich 12 miesięcy. Zdecydowanej poprawie uległy natomiast prognozy dotyczące tego rynku, wskaźnik prognoz osiągnął 71 pkt. proc. i odnotował 10-punktowy wzrost (patrz wykres 2). Obecny poziom prognoz jest najwyższy od momentu dokonywania pomiaru w tym obszarze, a więc od stycznia 2011 r. Wzrost wskaźnika prognoz to wynik poprawy oczekiwań na rynku kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Rynek gospodarstw domowych w 2013 r. można ocenić pozytywnie z wyraźnym wskazaniem poprawy w połowie roku. Wówczas ocena sytuacji bieżącej znacząco wzrosła, wskazując na ożywienie tego segmentu bankowości. Potwierdzeniem badania Monitor Bankowy są wyniki analizy kwartalnika „Kredyt Trendy”, przeprowadzonej w lutym 2014 r. przez Biuro Informacji Kredytowej.

Jak wskazuje BIK, dynamika sprzedaży kredytów konsumpcyjnych jeszcze w pierwszym półroczu 2013 r. była ujemna i wynosiła – 4 proc., aby od lipca w kolejnych sześciu miesiącach zdecydowanie przyspieszyć, osiągając w grudniu 41 proc. W pierwszym półroczu 2013 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: