Bank i Klient: Wartość credit scoringu w sektorze telekomunikacyjnym – doświadczenie rynku polskiego

BANK 2016/06

Sprawdzanie historii kredytowej konsumenta jest od wielu lat standardową czynnością w procesach oceny ryzyka kredytowego klienta w banku. Ta historia jest sprawdzana, aby ograniczyć dalsze zadłużanie się osób, które już mają problemy ze spłatą kredytów, ale także dlatego, że jest ona dobrym prognostykiem problemów finansowych klienta.

Sprawdzanie historii kredytowej konsumenta jest od wielu lat standardową czynnością w procesach oceny ryzyka kredytowego klienta w banku. Ta historia jest sprawdzana, aby ograniczyć dalsze zadłużanie się osób, które już mają problemy ze spłatą kredytów, ale także dlatego, że jest ona dobrym prognostykiem problemów finansowych klienta.

Mariola Kapla
Piotr Wojewnik

Optymalizacja wykorzystania informacji płynących z historii kredytowej konsumenta jest możliwa dzięki m.in. modelom scoringowym, które prognozują dla danego klienta ryzyko wystąpienia poważnych opóźnień w spłacie kredytów. Takie modele banki budują samodzielnie, ale mogą również korzystać z ocen scoringowych udostępnianych przez biura kredytowe. W Polsce oceny scoringowe biura kredytowego dostarcza bankom Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Doświadczenie i badania rynków zachodnich pokazują, że dane opisujące zachowania kredytowe konsumenta mają wartość również dla przewidywania jego zachowania w innych sektorach niż bankowy – ubezpieczeniowym, telekomuni2016kacyjnym, w obszarze dostaw energii, gazu, a nawet na rynku wynajmu nieruchomości. Siła prognostyczna danych kredytowych w tych segmentach płynie m.in. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: