Bank i Klient: Wiarygodność kontrahenta

BANK 2011/09

Z Mariuszem Hildebrandem prezesem BIG InfoMonitor S.A. rozmawia Stanisław Brzeg-Wieluński

Jakich pomysłów legislacyjnych dotyczących dostępu do informacji gospodarczej, ważnych dla działalności BIG InfoMonitor S.A., wciąż jeszcze nie wprowadzono?

– Nie tylko dla nas, bo są one ważne dla rozwoju całego rynku wymiany informacji gospodarczej i odzyskiwania należności, nawet tych przedawnionych. Za bardzo istotne uważamy te zmiany prawne, które już się dokonały. Mam na myśli głównie nowelizację ustawy dotyczącej ułatwień w dostępie do informacji gospodarczej. Najważniejsze było wprowadzenie takich pojęć prawnych, jak dłużnik i wierzyciel, co znacząco poszerzyło katalog podmiotów, które mogą korzystać z dobrodziejstw wspomnianej ustawy. Nasi klienci i partnerzy biznesowi za kolejne ważne zmiany, które powinny nastąpić, uważają umożliwienie wymiany informacji publiczno- -prawnych, np. zadłużeń z tytuł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: