Bank i Klient: Wielkie święto edukacji finansowej

BANK 2018/04

Ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji, uczelni, szkół, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów, uczestniczyło w II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Warto podkreślić, że odbywało się ono w Europejskim Tygodniu Pieniądza.

Ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji, uczelni, szkół, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów, uczestniczyło w II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Warto podkreślić, że odbywało się ono w Europejskim Tygodniu Pieniądza.

Paweł Minkina, Michał Polak

Druga edycja kongresu, podobnie jak premierowa odsłona w 2017 r., zorganizowana została przez cztery fundacje działające we współpracy z sektorem finansowym w tym Fundację Warszawskiego Instytutu Bankowości (operatora Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundacje GPW, Fundację Think! oraz Fundację im. Lesława A. Pagi. – Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości to ważne spotkanie organizacji publicznych oraz prywatnych, podczas którego omawiane są całoroczne programy edukacyjne. To czas podsumowania i wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji wszystkich, dla których ważne jest podnoszenie wiedzy finansowej Polaków – powiedział Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Kluczowym elementem kongresu (oprócz dedykowanych sesji panelowych) była część plenarna, której istotnym elementem była debata inauguracyjna pt. „Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania”. Uczestniczyli w niej m.in. Jacek Fotek – wiceprezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Paweł Jaroszek – członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich oraz Łukasz Świerżewski, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów. Debatę moderował Bartosz Godusławski z „Dziennika Gazety Prawnej”.

Oprócz sesji plenarnej, podczas kongresu odbyły się również trzy sesje panelowe: „Współpraca w edukacji finansowej i przedsiębiorczości” (koordynowana przez WIB), „Inwestowanie – mity a rzeczywistość. Co trzeba wiedzieć, aby zwiększyć swoje szanse na giełdzie?” (koordynowana przez Fundację GPW i Fundację im. Lesława A. Pagi) oraz „Wolontariat w edukacji ekonomicznej – misja, wyzwania” (koordynowana w ramach Projektu BAKCYL).

Wydarzeniu towarzyszyła Strefa Edukacji Finansowej – przestrzeń networkingowa, w której przedstawiciele różnych podmiotów mieli możliwość nawiązania kontaktów i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej.

Istotnym elementem części plenarnej kongresu była debata inauguracyjna –„Cyfryzacja gospodarki a edukacja ekonomiczna – wyzwania”

Po raz pierwszy w ramach kongresu, zorganizowano także Studencką Strefę Medialną. Inicjatywa Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, znana choćby z ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, zgromadziła ponad 20 dziennikarzy studenckich. Uczestniczyli oni w m.in. dedykowanych briefingach prasowych z prezesem Związku Banków Polskich i wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Ponadto uczestnicy mieli okazję spotkać się z&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: