Bank i Klient: Wpływ Bazylei III na polski system bankowy

BANK 2012/01

Ilościowe badanie wpływu Bazylei III na polski sektor bankowy (PLQIS) zostało przeprowadzone pod patronatem ZBP przez firmę doradczą PwC od sierpnia do listopada 2011 r. na podstawie skonsolidowanych danych banków (stan na dzień 30.06.2011.)

Badanie przeprowadzono wśród 33 banków komercyjnych i 10 spółdzielczych. Oceniano wpływ regulacji na poziom: funduszy własnych i współczynnika wypłacalności oraz dwóch rodzajów buforów kapitałowych; dźwigni finansowej; nowych norm płynności krótko- i długoterminowej, w postaci wskaźników – pokrycia płynności (Liquidity Coverage Ratio – LCR) i stabilnego finansowania (Net Stable Funding Ratio – NSFR).

Ankieta PLQIS objęła te banki, których suma bilansowa wynosiła łącznie 57,87 proc. sumy bilansowej całego polskiego sektora bankowego (61,09 proc. aktywów sektora banków komercyjnych oraz 10,31 proc. sektora banków spółdzielczych). Nie wszystkie działające w Polsce banki uczestniczyły w wypełnianiu ankiety. Przy obliczaniu nadzorczych wskaźników wypłacalności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: