Bank i Klient: Wsparcie zwrotne dla MŚP

BANK 2012/10

W drugiej połowie 2012 r. wsparcie dotacyjne ze środków UE dla przedsiębiorców, także w ramach programów regionalnych - niemal wyczerpano. Jednocześnie szeroko już uruchomiono zwrotne formy wsparcia dla MŚP. Należą do nich kredyty, pożyczki, poręczenia, leasing oraz inwestycje typu vc. O tym debatowano na tegorocznym Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach.

W tegorocznym Europejskim Kongresie MŚP wzięło udział prawie 3 tys. osób ze świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej, z kraju i z zagranicy. Tematami wiodącymi były: nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, działanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach, finansowanie oraz innowacje. Kongres jest największym tegorocznym wydarzeniem dotyczącym MŚP w Polsce. Jego organizatorami są Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowa Izba Gospodarcza. Związek Banków Polskich uczestniczy i wspiera Kongres w charakterze Partnera Programowego. Głównym wydarzeniem zorganizowanym w tym roku przez Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP „Instrumenty Finansowe dla MŚP” była konferencja „Wsparcie zwrotne dla MŚP – dziś i jutro

[alebankmodule origin=”source” par1=”<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: