Bank i Klient: Wygrana nie tylko prestiżowa

BANK 2015/07-08

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie wytoczonej Raiffeisen Bankowi przez Tomasza Sadlika (sygnatura akt I C 988/13) zasługuje na wzmiankę nie tylko z uwagi na osobę powoda - przywódcy roszczeniowego ruchu kredytobiorców frankowych. Wiele tez, jakie w uzasadnieniu korzystnego dla banku werdyktu zawarł sąd, odnieść można do całej istoty sporu o walutowe kredyty hipoteczne.

Jerzy Podgórski

Przypomnijmy – sporna umowa o kredyt hipoteczny indeksowany we franku szwajcarskim zawarta została 6 września 2007 r. pomiędzy Tomaszem Sadlikiem i jego ówczesną małżonką a Raiffeisen Bankiem Polska. Kredyt, opiewający na kwotę 290 tys. 347 franków szwajcarskich, wykorzystany został na zakup nieruchomości, przeznaczonej – co potwierdził krakowski sąd – na cele prowadzonej przez kredytobiorcę działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż powód nie znajdował się w przymusowej sytuacji życiowej i w istocie nie musiał kupować tego mieszkania, ponieważ miał już zaspokojone swoje potrzeby mieszkaniowe. Zatem powód nabywał ten lokal w celu powiększenia swojego majątku i dlatego wybrał taką wersję kredytu, która była najkorzystniejsza i kierował się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym – zwrócił uwagę krakowski są...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: