Bank i Klient: Wykorzystanie zasobów bazy BIK przez sektor bankowy w latach 2006–2010

BANK 2011/04

Ubiegły rok okazał się wyjątkowo pracowity dla Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu do roku 2009 liczba raportów BIK pobranych przez sektor bankowy wzrosła o ponad 12,6 mln szt., czyli prawie o połowę.

Ubiegły rok okazał się wyjątkowo pracowity dla Biura Informacji Kredytowej. W porównaniu do roku 2009 liczba raportów BIK pobranych przez sektor bankowy wzrosła o ponad 12,6 mln szt., czyli prawie o połowę.

Tomasz Klepacki

Sumaryczna liczba generowanych raportów BIK wzrasta zresztą bardzo dynamicznie rok po roku co zostało przedstawione na wykresie 1.

W okresie ostatnich pięciu lat nastąpił nieomal czterokrotny wzrost liczby raportów aż do 41,1 mln szt. Składają się na to raporty BIK pobierane w trybie on-line oraz off-line. Raporty w trybie on-line pomimo systematycznego corocznego wzrostu sprzedaży, w roku 2010 po raz pierwszy stanowiły wolumenowo mniejszą wielkość niż raporty pobierane w trybie off-line (odpowiednio 18,2 mln oraz 22,9 mln szt.). Sądząc z danych zaprezentowanych w tabeli 1 oraz wykresu 2, wydaje się, że liczba raportów pobieranych w trybie on-line służących do „bieżącego” sprawdzania klientów bankowych zbliża się powoli do swojego maksimum przy obecnych uwarunkowaniach otoczenia oraz dość restrykcyjnej polityce kredytowej stosowanej przez banki.

Raporty BIK generowane w trybie off-line stanowią coraz ważniejszą grupę produktów dla Biura. Jeszcze w 2006 r. liczba ich była stosunkowo nieznaczna (0,6 mln szt.), ale tempo wzrostu sprzedaży tego typu raportów w ostatniej pięciolatce było imponujące. Corocznie liczba raportów pobieranych w trybie off-line zwiększała się mniej więcej dwukrotnie, aby w 2010 r. wynieść 22,9 mln szt. Na wykresie 3 zaprezentowano liczbę raportów BIK wyprodukowanych w trybie off-line w latach 2006-2010.

Tak silny wzrost liczby pobieranych raportów off-line nastąpił nie tylko wskutek monitorowania portfeli klientów przez banki, ale przede wszystkim dzięki wykorzystaniu ich w innych działaniach banków (np. crossi up-sellingu). W tabeli 2 oraz na wykresie 4 porównano zmieniającą się strukturę raportów BIK w latach 2006-2010 w zależności od trybu pobrania. Widać, że w mijającej pięciolatce udział raportów on-line w strukturze pomimo rokrocznie wzrastających ilości systematycznie maleje, bowiem dynamika wzrostu raportów pobieranych off-line jest znacznie wyższa. W roku 2010 po raz pierwszy liczba raportów generowanych w trybie off-line okazała się wyższa (i to zdecydowanie) od liczby pobranych raportów on-line i w rezultacie ich udział w strukturze sprzedaży wyniósł 55,6 proc.

Najlepiej można zaobserwować zmieniające się potrzeby sektora bankowego w latach 2006-2010, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: