Bank i Klient: Wyzwań nie zabraknie

BANK 2018/04

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna.

Jerzy Majka

Perspektywy funkcjonowania polskiego rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w zmieniających się realiach makroekonomicznych, prawnych i organizacyjnych były tematem pierwszej sesji Forum Bankowego 2018. – Czy bankowość polska rozwija się w tempie adekwatnym do koniunktury w polskiej gospodarce? – tym pytaniem rozpoczął swe wystąpienie Paweł Preuss, partner i lider Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w firmie EY. Zauważył on, iż w niektórych obszarach rodzime instytucje finansowe nie wykorzystują w pełni możliwości wynikających z ożywienia makroekonomicznego. Przykładem może być ostrożna akcja kredytowa, będąca po części efektem nowych regulacji ostrożnościowych. Odpowiedzią na oczekiwania nadzorcy są również duże bufory kapitałowe, tworzone przez polskie banki.

– ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: