Bank i Klient: Za młodzi na bank?

BANK 2013/11

Ogólnoświatowy kryzys, rygorystyczne regulacje ostrożnościowe, konkurencja ze strony alternatywnych operatorów płatnościowych - wszystkie te zjawiska w istotny wpływ ograniczają bankom liczbę klientów. Niektórych chętnych - również z sektora korporacyjnego - tracą jednak wyłącznie na własne życzenie. Klasycznym przykładem podmiotów, dla których wiele banków nie wytworzyło odpowiednich rozwiązań, są spółki kapitałowe w organizacji.

Ogólnoświatowy kryzys, rygorystyczne regulacje ostrożnościowe, konkurencja ze strony alternatywnych operatorów płatnościowych - wszystkie te zjawiska w istotny wpływ ograniczają bankom liczbę klientów. Niektórych chętnych - również z sektora korporacyjnego - tracą jednak wyłącznie na własne życzenie. Klasycznym przykładem podmiotów, dla których wiele banków nie wytworzyło odpowiednich rozwiązań, są spółki kapitałowe w organizacji.

Jerzy Morawiecki

Przypomnijmy: rejestracja spółki kapitałowej (zwykle będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przebiegać może na dwa sposoby. Rejestracja elektroniczna jest znacznie prostsza i mniej kosztowna: wystarczy wypełnić odpowiednie formularze, wnieść opłatę za rejestrację spółki i dokumenty, wraz z potwierdzeniem wpłaty złożyć drogą elektroniczną. W takim przypadku nadanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON odbywa się za pośrednictwem sądu.

Wybierając tradycyjną formę rejestracji przedsiębiorstwa, udziałowcy przyszłej spółki udają się do notariusza celem spisania jej umowy. Z chwilą jej sporządzenia powstaje tzw. spółka z o.o. w organizacji. Instytucja taka pozbawiona jest pełnej osobowości prawnej (jest tzw. ułomną osobą prawną), co nie znaczy, że nie może funkcjonować na rynku.

Sześć miesięcy na rozruch

Praktycznie już w dniu sporządzenia aktu notarialnego spółka może zawierać umowy, nabywać środki trwałe, wyposażenie i towary handlowe, a nawet dokonywać sprzedaży i wystawiać rachunki. Na samym początku nie jest wymagany ani wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ani nawet posiadanie numeru NIP czy REGON. Zgodnie z przepisami Ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 2012, poz. 1314), spółka kapitałowa ma obowiązek wystąpić o numer NIP nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (CIT) lub zapłaty pierwszej zaliczki z tytułu tego podatku. Jeśli spółka wykaże dochód już w pierwszym miesiącu działalności, o NIP wystąpić trzeba nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego.

Na zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo powstająca spółka ma jeszcze więcej czasu – zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od daty zawarcia jej umowy. W tym czasie firma może już uzyskać numer REGON i NIP, a także stać się czynnym podatnikiem VAT. I co najważniejsze – może dokonywać transakcji, analogicznie jak zwykła spółka z o.o., na niemal nieograniczoną skalę. Rejestracji można też dokonać i w bardziej konwencjonalny sposób – składając wniosek do KRS niezwłocznie po zawiązaniu umowy spółki (wtedy REGON i NIP załatwia sąd), ale jest wiele powodów, by moment rejestracji odsunąć o kilka miesięcy. Jednym z ważniejszych są opłaty za wszystkie czynności, jakie są dokonywane za pośrednictwem KRS. Rozszerzenie zakresu działalności, dodanie nowego wspólnika czy nawet trywialna zmiana adresu – w każdym z tych przypadków należy się liczyć z opłatą rzędu kilkuset zł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: