Bank i Klient: Zarządzanie ryzykiem – nowe wyzwania

BANK 2011/12

Jesteśmy w takim okresie, kiedy powinniśmy się uczyć z przeszłości, rozumieć teraźniejszość, ale myśleć przy tym o przyszłych wyzwaniach, zagrożeniach i szansach - mówił Krzysztof Pietraszkiewicz na otwarciu VI Kongresu Ryzyka Bankowego. Podobnie jak wszystkie poprzednie edycje, także i tę zorganizowało Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Jesteśmy w takim okresie, kiedy powinniśmy się uczyć z przeszłości, rozumieć teraźniejszość, ale myśleć przy tym o przyszłych wyzwaniach, zagrożeniach i szansach - mówił Krzysztof Pietraszkiewicz na otwarciu VI Kongresu Ryzyka Bankowego. Podobnie jak wszystkie poprzednie edycje, także i tę zorganizowało Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Jerzy Bródkiewicz

Tym razem w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Hasłem i wiodącym tematem kongresu było: Zarządzanie ryzykiem – nowe wyzwania. Kongres otworzył i obrady prowadził dr Krzysztof Markowski, prezes zarządu Biura Informacji Kredytowej.

Dr Krzysztof Markowski – prezes BIK S.A.

Zaskakująca ocena

Jak wygląda zarządzanie ryzykiem w dobie rewolucji informatycznej, mogli się przekonać uczestnicy kongresu, gdy czekając na jego otwarcie przyszło się im dzielić nieoczekiwaną informacją, że agencja Moody’s obniżyła perspektywę dla polskiego systemu bankowego ze „stabilnej” do „negatywnej”. Dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki decyzja agencji była „zdumiewająca i zaskakująca”. Nie widział dla niej uzasadnienia także przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak. W rozmowie z Polską Agencją Prasową, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz nie ukrywał, że ta ocena nie jest do końca sprawiedliwa. – Mam nadzieję – mówił – że rzeczywistość potwierdzi, iż mam rację. Jest prawdą, że system bankowy w Polsce działa i będzie działać w trudnych warunkach w kolejnych latach, ale na to oczywiście wpływają uwarunkowania zewnętrzne.

Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes ZBP.

Ryzyko systemowe wymaga nadzoru

– Może się bowiem zdarzyć, a tak zdarzyło się w ostatnich latach, że poszczególne instytucje z osobna wydawały się być bezpieczne, stabilne, ale razem cały system okazał się skrajnie niestabilny. Bo wszystkie te z pozoru wyglądające na bezpieczne i stabilne instytucje podążały w jednym kierunku – mówił do uczestników kongresu prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. – Jeśli zatem banki centralne i instytucje odpowiedzialne za politykę gospodarczą mają sprostać temu ryzyku systemowemu, to niezbędna jest ewolucja polityki nadzorczej w stronę „nadzoru makroostrożnościowego” oraz polityki „makrostabilnościowej”. Zadaniem „nadzoru makroostrożnościowego” byłoby wykrywanie zagrożeń nie tylko w systemie finansowym, ale i w całej gospodarce, zanim te osiągną poziom kryzysowy czy zagrażający jej stabilności. Jest to niezwykle istotna sprawa dla branży bankowej, ponieważ ryzyko dla niej płynie nie tylko z funkcjonowania sektora finansowego, ale i całej gospodarki. Dzięki takiemu nadzorowi możliwe byłoby nie tylko zapewnienie stabilności finansowej, lecz także stabilizowanie luki popytowej, która decyduje o tempie, w jakim rozwija się polska gospodarka. W ten sposób możliwe byłoby osiągnięcie sytuacji, gdy dynamika polskiego PKB byłaby zbliżona do potencjalnego tempa rozwoju naszej gospodarki. Prezes NBP zapowiedział skierowanie projektu o „nadzorze makroostrożnościowym” w najbliższym czasie do konsultacji społecznych.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: